S2013 5100 2,5 L Synta

Cena bez DPH:

19,49 €

Obj. kód: 140158

Cena s DPH:

23,39

Jedn. cena: 9.36 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

4 ks

Majsterobchod L&Š Košice

4 ks

S2013 5014 svetlá zelená Synta 2,5lS2013 5100 2,5 L SyntaSynta S2013 biela 1000 2,5lSynta S2013 bordo 8850 2,5lSynta S2013 červenohnedá 8440 3,1kg/2,5lSynta S2013 čierna 1999 3,1kg/2,5lSynta S2013 čokoládová 2430 3,1kg/2,5lSynta S2013 hliníková 9110 3,1kg/2,5lSynta S2013 hnedá gaštanová 2880 3,1kg/2,5lSynta S2013 slonová kosť 6003 3,1kg/2,5lSynta S2013 stredne červená 8140 3,1kg/2,5lSynta S2013 stredne krémová 6100 3,1kg/2,5lSynta S2013 strednezelená 5300 3,1kg/2,5lSynta S2013 svetlohnedá 2320 3,1kg/2,5lSynta S2013 svetlokrémová 6050 3,1kg/2,5lSynta S2013 svetlomodrá 4400 3,1kg/2,5lSynta S2013 svetlošedá 1010 2,5lSynta S2013 svetlošedá 1100 3,1kg/2,5lSynta S2013 svetlošedá 1110 3,1kg/2,5lSynta S2013 tmavomodrá 4550 3,1kg/2,5lSynta S2013 tmavozelená 5400 2,5lSynta S2013 tmavožltý 6400 2,5lSynta S2013 tmavý oker 2210 2,5lSynta S2013 žltá 6200 2,5lSynta S2013 žltá dubová 6600 2,5l

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby S2013 5100 2,5 L Synta je: 8.5 m2/L

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

S2013 5100 2,5 L Synta

Vlastnosti S2013 5100 2,5 L Synta

Čiarový kód (EAN)8585000109745
L&Š kód140158
Výdatnosť8.5 m2/L
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/62/001
ZnačkaNOVOCHEMA
Hmotnosť3.1 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 3.1 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: S2013 5100 2,5 L Synta
Hmotnosť: 3.1 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k S2013 5100 2,5 L Synta:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku S2013 5100 2,5 L Synta:

8585000109745
140158

Bezpečnostné informácie k výrobku S2013 5100 2,5 L Synta:

H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie