Synta S2013 tmavý oker 2210 2,5l

Cena bez DPH:

19,08 €

Obj. kód: 140153

Cena s DPH:

22,89

Jedn. cena: 9.16 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

4 ks

Majsterobchod L&Š Košice

3 ks + 1 ks v sklade

S2013 5014 svetlá zelená Synta 2,5lS2013 5100 2,5 L SyntaSynta S2013 biela 1000 2,5lSynta S2013 červenohnedá 8440 3,1kg/2,5lSynta S2013 čierna 1999 3,1kg/2,5lSynta S2013 čokoládová 2430 3,1kg/2,5lSynta S2013 hliníková 9110 3,1kg/2,5lSynta S2013 hnedá gaštanová 2880 3,1kg/2,5lSynta S2013 slonová kosť 6003 3,1kg/2,5lSynta S2013 stredne krémová 6100 3,1kg/2,5lSynta S2013 strednezelená 5300 3,1kg/2,5lSynta S2013 svetlohnedá 2320 3,1kg/2,5lSynta S2013 svetlokrémová 6050 3,1kg/2,5lSynta S2013 svetlomodrá 4400 3,1kg/2,5lSynta S2013 svetlošedá 1010 2,5lSynta S2013 svetlošedá 1100 3,1kg/2,5lSynta S2013 svetlošedá 1110 3,1kg/2,5lSynta S2013 tmavomodrá 4550 3,1kg/2,5lSynta S2013 tmavozelená 5400 2,5lSynta S2013 tmavožltý 6400 2,5lSynta S2013 tmavý oker 2210 2,5lSynta S2013 zelená na vagóny 5700 2,5lSynta S2013 žltá 6200 2,5lSynta S2013 žltá dubová 6600 2,5l

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Synta S2013 tmavý oker 2210 2,5l je: 8.5 m2/L

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Synta S2013 tmavý oker 2210 2,5l

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Synta S2013 tmavý oker 2210 2,5l 3,1kg je univerzálny syntetický email. Používa sa ako vrchný náter na kovové a iné predmety (napr. kovové konštrukcie, stroje, priemyselné výrobky, technologické zariadenia a pod.). Nátery odolávajú atmosferickým vplyvom. Natreté povrchy nesmú prísť do priameho kontaktu s potravinami, krmovinami a pitnou vodou, ani na náter detských hračiek a nábytku. Nanáša sa striekaním, štetcom. Riedi sa riedidlom S6001 na striekanie, alebo S6006 na natieranie štetcom.
Výdatnosť: 7 - 10 m2/kg (pri hrúbke zaschnutého náteru 35 - 40um)

Vlastnosti Synta S2013 tmavý oker 2210 2,5l

Farba2210 oker tmavý
Náhľad farby
Výsledný odtieň je potrebné skontrolovať voči vzorkovníku!
Obrazovka môže odtieň skresliť od skutočnosti.
Čiarový kód (EAN)8585000109813
L&Š kód140153
Výdatnosť8.5 m2/L
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/62/001
ZnačkaNOVOCHEMA
Hmotnosť3.1 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 3.1 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Synta S2013 tmavý oker 2210 2,5l
Hmotnosť: 3.1 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Synta S2013 tmavý oker 2210 2,5l:

  SYNTA - KBU 2024.pdf

  SYNTA - TL 2024.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Synta S2013 tmavý oker 2210 2,5l:

8585000109813
140153

Bezpečnostné informácie k výrobku Synta S2013 tmavý oker 2210 2,5l:

H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301PO POŽITÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P403Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

Kategórie