Tyc pre chemicke kotvy 8x110 tr.5,8

Cena bez DPH:

0,91 €

Obj. kód: 213907

Cena s DPH:

1,09

Jedn. cena: 1.09 €/ks

KS

E-shop FarbyKosice.sk

31 ks

Majsterobchod L&Š Košice

31 ks

Matice nitovacie sada 40ksExtol Popruh elastický, 20mx10mmExtol Popruh elastický, 20mx8mmExtol Premium Pás sťahovací "gurtňa" s 2 hákmi, 5m x 35mm, max. 2000 kg, GS, 8861141Komplet na uchytenie umyvadla 12x100Komplet na uchytenie umyvadla 12x120Komplet na uchytenie zachod. misy bielyKomplet na uchytenie zachod. misy striebKotva rámová 10x182 1ksKrytka plastová obdľžnik 40x20mmKrytka plastová obdľžnik 40x30mmKrytka plastová obdľžnik 50x30mmKrytka plastová obdľžnik 60x30mmKrytka plastová obdľžnik 60x40mmKrytka plastová obdĺžnik 80x60mmKrytka plastová štvorcová 15x15mmKrytka plastová štvorcová 25x25mmKrytka plastová štvorcová 30x30mmKrytka plastová štvorcová 35x35mmKrytka plastová štvorcová 40x40mmKrytka plastová štvorcová 45x45mmKrytka plastová štvorcová 50x50mmKrytky ozdobne - bezovaPrichytka na napinák PVCPripínačky malé 11mm bal./100ksPripinacky velke 16mm/75ksRebiop Krytka plastová obdľžnik 50x25mmRebiop Krytka plastová obdľžnik 60x20mmRebiop Plastová krytka obdĺžnik 30x20mmRebiop Plastová krytka štvorcová 60x60mmTyc pre chemicke kotvy 16x190 tr.5,8Tyc pre chemicke kotvy 20x260 tr.5,8Tyc pre chemicke kotvy 8x110 tr.5,8Zaslepka kruh 18mmZaslepka kruh 20mmZaslepka kruh 22mmZaslepka kruh 25mmZaslepka kruh 28mmZaslepka kruh 30mmZaslepka kruh 35mmZaslepka kruh 38mmZaslepka kruh 40mmZaslepka kruh 50mmZaslepka kruh 60mmZáslepka obdĺžnik 20x50mmZáslepka obdĺžnik 40x50mmZaslepka obdlznik 80x40mmZaslepka stvorec 20x20mmExtol Skrutky do dreva sada 310ks, 1440
Popis

Tyc pre chemicke kotvy 8x110 tr.5,8

Vlastnosti Tyc pre chemicke kotvy 8x110 tr.5,8

Čiarový kód (EAN)5907704493303
Čiarový kód (EAN)5902622300634
L&Š kód213907
OddelenieNARADIE
PozíciaNAR/25/001
Hmotnosť0.04 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.04 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Tyc pre chemicke kotvy 8x110 tr.5,8
Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Tyc pre chemicke kotvy 8x110 tr.5,8:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Tyc pre chemicke kotvy 8x110 tr.5,8:

5907704493303
5902622300634
213907

Bezpečnostné informácie k výrobku Tyc pre chemicke kotvy 8x110 tr.5,8:

H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie