Synta 2v1 1010 5kg

Cena bez DPH:

39,33 €

Obj. kód: 213738

Cena s DPH:

47,19

Jedn. cena: 9.44 €/kg

KS

E-shop FarbyKosice.sk

4 ks

Majsterobchod L&Š Košice

3 ks + 1 ks v sklade

Synta 2v1 5765 MAT /mach.zel/ 0,75kgSynta 2v1 1000 0,75kgSynta 2v1 1010 0,75kg / 0,6lSynta 2v1 1100 0,75kgSynta 2v1 1805 0,75kg / 0,6lSynta 2v1 1999 0,75kg / 0,6lSynta 2v1 1999 MAT 0,75kgSynta 2v1 2430 0,75kg / 0,6lSynta 2v1 4550 0,75kg / 0,6lSynta 2v1 5400 0,75kg / 0,6lSynta 2v1 6003 0,75kg / 0,6lSynta 2v1 6200 0,75kgSynta 2v1 8140 0,75kg / 0,6lSynta 2v1 8440 0,75kgSynta 2v1 9110 0,75kg / 0,6lSynta 2v1 medena 0,75kgSynta 2v1 1000 10kgSynta 2v1 6200 10kgSynta 2v1 2430 5kgSynta 2v1 5400 5kgSynta 2v1 8440 5kgSynta 2v1 1000 5kgSynta 2v1 1010 5kgSynta 2v1 1999 5kgSynta 2v1 1999 MAT 5kgSynta 2v1 6003 5kgSynta 2v1 6200 5kg

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Synta 2v1 1010 5kg je: 8.5 m2/KG

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Synta 2v1 1010 5kg

Vlastnosti Synta 2v1 1010 5kg

Čiarový kód (EAN)8525000101219
Čiarový kód (EAN)8585000101879
L&Š kód213738
Výdatnosť8.5 m2/KG
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/54/001
ZnačkaNOVOCHEMA
Hmotnosť5 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 5 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Synta 2v1 1010 5kg
Hmotnosť: 5 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Synta 2v1 1010 5kg:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Synta 2v1 1010 5kg:

8525000101219
8585000101879
213738

Bezpečnostné informácie k výrobku Synta 2v1 1010 5kg:

H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie