Strechona - Farba na strechy 0840 červenohnedá 10kg

-26%

AKCIA
Vizualizátor farieb

Strechona - Farba na strechy 0840 červenohnedá 10kg

Bežná cena s DPH: 106,09 €

Akcia bez DPH:

65,42 €

Obj. kód: 213706

Akcia s DPH:

78,51

Jedn. cena: 7.85 €/kg

Akciová cena môže platiť iba pre držiteľov Majsterkarty, ktorú vám vystavíme na predajni na počkanie. Vďaka Majsterkarte môžete získať zaujímavé zľavy a využívať lepšie ceny.
KS

E-shop FarbyKosice.sk

7 ks

Majsterobchod L&Š Košice

1 ks + 6 ks v sklade

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Strechona - Farba na strechy 0840 červenohnedá 10kg je: 8.5 m2/KG

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Strechona - Farba na strechy 0840 červenohnedá 10kg

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Antikorózna alkydová polomatná až matná farba 2v1 (základný a vrchný náter v jednom) určená na kovové podklady ako je železo, oceľ a zoxidovaný pozink.

Popis:

Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku alkydovej živice s prídavkom aditív.  

Použitie:

STRECHONA je antikorózna alkydová polomatná až matná farba 2v1 (základný a vrchný náter v jednom) určená na kovové podklady ako je železo, oceľ a zoxidovaný pozink. Používa sa prevažne na nové a renovačné nátery kovových plôch, dielcov a predmetov z kovu napr. strechy, ploty, brány, zábradlia, odkvapy, klampiarske konštrukcie a pod. Špeciálne živice a antikorózne pigmenty zaručujú odolnosť náteru voči pôsobeniu poveternostných vplyvov a slnečného žiarenia (UV žiarenia).  

Vlastnosti:

 • dlhodobá odolnosť náteru
 • rýchle zasychanie
 • farba vhodná na oceľ a pozink
 • základná a vrchná farba v jednom  

 

Riedidlo: S 6006, na striekanie S 6001

Teoretická výdatnosť: 8-9 m2 /kg

Vlastnosti Strechona - Farba na strechy 0840 červenohnedá 10kg

Farba0840 červenohnedá
Náhľad farby
Výsledný odtieň je potrebné skontrolovať voči vzorkovníku!
Obrazovka môže odtieň skresliť od skutočnosti.
Čiarový kód (EAN)8581101022693
L&Š kód213706
Výdatnosť8.5 m2/KG
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/53/001
ZnačkaCHEMOLAK
Hmotnosť10.88 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 10.88 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Strechona - Farba na strechy 0840 červenohnedá 10kg
Hmotnosť: 10.9 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Strechona - Farba na strechy 0840 červenohnedá 10kg:

  SK-KBU-S-2590-STRECHONA-2019.pdf

  tl-strechona-s-2590.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Strechona - Farba na strechy 0840 červenohnedá 10kg:

8581101022693
213706

Bezpečnostné informácie k výrobku Strechona - Farba na strechy 0840 červenohnedá 10kg:

GHS02 - horľavé látkyGHS05- korozívne a žieravé látkyGHS07 - dráždivé látkyGHS08 - látky nebezpečné pre zdravieGHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
H226Horľavá kvapalina a pary.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P243Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie