Zavit.tyc DIN 975 8 FE 1ks

Cena bez DPH:

1,59 €

Obj. kód: 213271

Cena s DPH:

1,91

Jedn. cena: 1.91 €/ks

KS

E-shop FarbyKosice.sk

>50 ks

Majsterobchod L&Š Košice

50+ ks

Zavit.tyc DIN 975 10 FE 1ksZavit.tyc DIN 975 10 ZN 1ksZavit.tyc DIN 975 12 FE 1ksZavit.tyc DIN 975 12 ZN 1ksZavit.tyc DIN 975 14 ZN 1ksZavit.tyc DIN 975 16 ZN 1ksZavit.tyc DIN 975 20 ZN 1ksZavit.tyc DIN 975 5 ZN 1ksZavit.tyc DIN 975 6 ZN 1ksZavit.tyc DIN 975 8 FE 1ksZavit.tyc DIN 975 8 ZN 1ksZávitová tyč DIN 975 14 FE 1ksZávitová tyč DIN 975 16 FE 1ksZávitová tyč DIN 975 18 ZN 1ksZávitová tyč M10 8.8 ZNZávitová tyč M10 nerez A2Závitová tyč M10 ZN 2mZávitová tyč M12 8.8 ZNZávitová tyč M12 nerez A2Závitová tyč M12 ZN 2mZávitová tyč M14 8.8 ZNZávitová tyč M16 8.8 ZNZávitová tyč M18 8.8 ZNZávitová tyč M20 8.8 ZNZávitová tyč M6 8.8 ZN
Popis

Zavit.tyc DIN 975 8 FE 1ks

Vlastnosti Zavit.tyc DIN 975 8 FE 1ks

Čiarový kód (EAN)8586016760487
L&Š kód213271
OddelenieNARADIE
PozíciaNAR/23/005
Hmotnosť0.27 kg
V kartóne: 50 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.27 kg
V kartóne: 50 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Zavit.tyc DIN 975 8 FE 1ks
Hmotnosť: 0.3 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Zavit.tyc DIN 975 8 FE 1ks:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Zavit.tyc DIN 975 8 FE 1ks:

8586016760487
213271

Bezpečnostné informácie k výrobku Zavit.tyc DIN 975 8 FE 1ks:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie