Klince stavebné FE 40 x 2,0

Cena bez DPH:

3,33 €

Obj. kód: 212933

Cena s DPH:

3,99

Jedn. cena: 3.99 €/kg

KG

E-shop FarbyKosice.sk

8.87 kg

Majsterobchod L&Š Košice

9 kg

Klince čalúnicke 8x40mm STN02 2841**Klince kolárske FE 20 x 1,2Klince kolárske FE 32 x 1,4Klince kolárske FE 40 x 1,8Klince kolárske FE 50 x 2,2Klince kolárske FE 63 x 2,5Klince krútené 90Klince krutene FE 50 x 3.5Klince krútené FE 70 x 3.5Klince krútené FE 80 x 3,5Klince lepenkové FE 25 x 2,5Klince lepenkove ZN 2,5x32mmKlince lepenkove ZN 20 x 2,50Klince lepenkove ZN 25 x 2,5Klince lepenkove ZN 36 x 2,5Klince stavebné FE 100x4mmKlince stavebné FE 120 x 4,Klince stavebné FE 140 x 4,5Klince stavebné FE 150 x 5,0Klince stavebné FE 160 x 6,3Klince stavebné FE 180 x 6,3Klince stavebne FE 20 x 1,4Klince stavebné FE 200 x 6,3Klince stavebné FE 210 x 7,1Klince stavebné FE 220 x 7,1Klince stavebné FE 230 x 7,1Klince stavebne FE 25 x 1,4Klince stavebné FE 250 x 8Klince stavebne FE 260 x 8Klince stavebné FE 280 x 8Klince stavebné FE 300 x 8,Klince stavebné FE 40 x 2,0Klince stavebné FE 50 x 2,2Klince stavebné FE 63 x 2,5Klince stavebné FE 70 x 2,8Klince stavebne FE 80 x 3,10Klince stavebné FE 90 x 3,5Klince trsteniaky 32 x 2.5Klince U svorky FE 25 x 2Klince U svorky FE 30 x 3.0
Popis

Klince stavebné FE 40 x 2,0

Vlastnosti Klince stavebné FE 40 x 2,0

Čiarový kód (EAN)8586008801037
L&Š kód212933
OddelenieNARADIE
PozíciaNAR/25/003
Hmotnosť1 kg
V kartóne: 5 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 1 kg
V kartóne: 5 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Klince stavebné FE 40 x 2,0
Hmotnosť: 1 kg/KG


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Klince stavebné FE 40 x 2,0:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Klince stavebné FE 40 x 2,0:

8586008801037
212933

Bezpečnostné informácie k výrobku Klince stavebné FE 40 x 2,0:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie