Krieda plavena 0,75kg

Cena bez DPH:

0,99 €

Obj. kód: 212411

Cena s DPH:

1,19

Jedn. cena: 1.59 €/kg

KS

E-shop FarbyKosice.sk

>50 ks

Majsterobchod L&Š Košice

14 ks + 50+ ks v sklade

Popis

Krieda plavena 0,75kg

Prípravok na úpravu maliarskych náterov a tmelov - ako prísada do maliarskych náterov (pre zvýšenie belosti náteru) a tiež ako plnivo do tmelov, farieb a iných zmesí (napr. stavebných). Sypká prísada na zvýšenie belosti maliarskych náterov, plnivo do tmelov, farieb a iných stavebných zmesí. Použitie Na zvýšenie belosti bežných maliarskych náterov, plnivo do tmelov a iných zmesí (napr. stavebných). Zloženie Technické parametre: obsah CaCO3 97,10% obsah nerozp. soľou 1,15% sitová analýza - zrná pod 0,062 mm 99,99% belosť 82,4% Upozornenie Skladujte v suchu. Náradie umývateľné vodou. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a dodržiavajte ZÁKLADNÉ hygienické pravidlá. Používajte ochranný odev a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri zásahu očí tieto dôkladne vyplachujte prúdom vody 10-15 minút. Pri náhodnom požití vypláchnite ústa a vypite 0,5 l vody. Vo vážnych prípadoch vyhľadajte bezodkladne lekársku pomoc.

Vlastnosti Krieda plavena 0,75kg

Čiarový kód (EAN)8595030530099
L&Š kód212411
OddelenieFARBY
PozíciaSTA/49/001
ZnačkaKITTFORT
Hmotnosť0.68 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.68 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Krieda plavena 0,75kg
Hmotnosť: 0.7 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Krieda plavena 0,75kg:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Krieda plavena 0,75kg:

8595030530099
212411

Bezpečnostné informácie k výrobku Krieda plavena 0,75kg:

H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264Po manipulácii starostlivo umyte...
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P313Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P333Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P362Kontaminovaný odev vyzlečte.

Kategórie