Krieda plavena 0,75kg

Cena bez DPH:

0,99 €

Obj. kód: 212411

Cena s DPH:

1,19

Jedn. cena: 1.59 €/kg

KS

E-shop FarbyKosice.sk

>50 ks

Majsterobchod L&Š Košice

11 ks + 50+ ks v sklade

Popis

Krieda plavena 0,75kg

Prípravok na úpravu maliarskych náterov a tmelov - ako prísada do maliarskych náterov (pre zvýšenie belosti náteru) a tiež ako plnivo do tmelov, farieb a iných zmesí (napr. stavebných). Sypká prísada na zvýšenie belosti maliarskych náterov, plnivo do tmelov, farieb a iných stavebných zmesí. Použitie Na zvýšenie belosti bežných maliarskych náterov, plnivo do tmelov a iných zmesí (napr. stavebných). Zloženie Technické parametre: obsah CaCO3 97,10% obsah nerozp. soľou 1,15% sitová analýza - zrná pod 0,062 mm 99,99% belosť 82,4% Upozornenie Skladujte v suchu. Náradie umývateľné vodou. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a dodržiavajte ZÁKLADNÉ hygienické pravidlá. Používajte ochranný odev a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri zásahu očí tieto dôkladne vyplachujte prúdom vody 10-15 minút. Pri náhodnom požití vypláchnite ústa a vypite 0,5 l vody. Vo vážnych prípadoch vyhľadajte bezodkladne lekársku pomoc.

Vlastnosti Krieda plavena 0,75kg

Čiarový kód (EAN)8595030530099
L&Š kód212411
OddelenieFARBY
PozíciaSTA/49/001
ZnačkaKITTFORT
Hmotnosť0.68 kg
V kartóne: 15 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.68 kg
V kartóne: 15 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Krieda plavena 0,75kg
Hmotnosť: 0.7 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Krieda plavena 0,75kg:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Krieda plavena 0,75kg:

8595030530099
212411

Bezpečnostné informácie k výrobku Krieda plavena 0,75kg:

H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P313Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie