Vanish Oxi Action, White na škvrny 2l

Cena bez DPH:

9,83 €

Obj. kód: 192869

Cena s DPH:

11,79

Jedn. cena: 5.90 €/l

E-shop FarbyKosice.sk

ks

Majsterobchod L&Š Košice

0 ks

Ľutujeme, tovar je aktuálne vypredaný.Popis

Vanish Oxi Action, White na škvrny 2l

Vanish Oxi Action Biely je odstraňovač škvŕn na biele prádlo.

Obsahuje rozjasňovače k vybieleniu bieleho prádla.

Funguje na všetky druhy škvŕn aj pri nízkych teplotách.

 • pridáva sa k praciemu prášku
 • dávkuje sa ako obvyklý prací prášok
 • u bežných škvŕn dávkujte 60 ml
 • je vhodný pre všetky druhy teplôt aj pri praní v studenej vode

 

Máčanie:

 • Po máčaní vyperte zvyčajným spôsobom alebo dôkladne vypláchnite

 

Predčistenie:

 • na škvrnu naneste Vanish Oxi Action, premasírujte v ruke a po 5 minútach dajte prať

Pokyny k použitiu:

 • nenanášajte produkt na kovové súčasti odevov (napr. gombíky, zipsy).
 • nepoužívajte spoločne s bielidlom

Vlastnosti Vanish Oxi Action, White na škvrny 2l

Čiarový kód (EAN)5997321745497
Čiarový kód (EAN)5997321755373
L&Š kód192869
OddelenieDROGERIA
PozíciaDRO/21/001
ZnačkaVANISH
Hmotnosť2 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 2 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Vanish Oxi Action, White na škvrny 2l
Hmotnosť: 2 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Vanish Oxi Action, White na škvrny 2l:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Vanish Oxi Action, White na škvrny 2l:

5997321745497
5997321755373
192869

Bezpečnostné informácie k výrobku Vanish Oxi Action, White na škvrny 2l:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie