Dupli-Color TEXstyle 150ml biela - farba na textil

Cena bez DPH:

5,16 €

Obj. kód: 188812

Cena s DPH:

6,19

Jedn. cena: 41.26 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

9 ks

Majsterobchod L&Š Košice

4 ks + 5 ks v sklade

Dupli-Color TEXstyle 150ml biela - farba na textilDupli-Color TEXstyle 150ml červená - farba na textilDupli-Color TEXstyle 150ml čierna - farba na textilDupli-Color TEXstyle 150ml modrá - farba na textilDupli-Color TEXstyle 150ml strieborná - farba na textilDupli-Color TEXstyle 150ml zelená - farba na textilDupli-Color TEXstyle 150ml zlatá - farba na textilDupli-Color TEXstyle 150ml žltá - farba na textil
Popis

Dupli-Color TEXstyle 150ml biela - farba na textil

Sprej na textilné dekorácie a výtvory na akrylovej báze. Sprej na textil vyrobený na dosiahnutie najvyššej žiarivosti farieb. Po vysušení je potrebné dodržiavať obmedzené pranie - najviac pri 30°C (jemný program). Nie je potrebná žiadna dodatočná fixácia po aplikácii spreju na textil. Sprej na textil veľmi dobre krytje a má odolnosť voči UV žiareniu pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie. Sprej na textil sa dá použiť aj v kombinácii so šablónovou technikou.

Charakteristika sprejov na textil:

 • Akrylový lak so špeciálnym rozpúšťadlom
 • Výborná priľnavosť na textílie
 • Dobrý prietok farby, hladký povrch nástreku
 • Rýchle a rovnomerné sušenie
 • Odolné voči oteru (okrem strieborného)
 • Najvyššia farebná brilantnosť
 • Nie je potrebná žiadna ďalšia fixácia
 • Veľmi dobré krytie a dobrá odolnosť voči UV žiareniu pre interiérové a exteriérové aplikácie
 • Po vysušení obmedzte pranie na max. 30°C (jemný program)
 • Nevhodné na pracovné oblečenie a oblečenie s vysokou mierou záťaže a trenia


Návod na použitie spreju na textil:

 1. Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty
 2. Nádobu poriadne pretrepte cca. 2-3 minúty pred použitím
 3. Otestujte sprej a skontrolujte kompatibilitu farby na nenápadnej ploche
 4. Zamaskujte povrchy, ktoré sa nemajú natierať
 5. Dodržiavajte striekaciu vzdialenosť 25-30 cm
 6. Maľujte krížovým vzorom

Vlastnosti Dupli-Color TEXstyle 150ml biela - farba na textil

Čiarový kód (EAN)4048500319921
L&Š kód188812
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/44/001
ZnačkaDUPLI-COLOR
Hmotnosť0.17 kg
V kartóne: 6 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.17 kg
V kartóne: 6 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Dupli-Color TEXstyle 150ml biela - farba na textil
Hmotnosť: 0.2 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 1 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Dupli-Color TEXstyle 150ml biela - farba na textil:

  SDS_10117_-_DUPLI-COLOR_TEXSTYLE_FARBA_NA_TEXTIL_various_colours_SK-SK.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Dupli-Color TEXstyle 150ml biela - farba na textil:

4048500319921
188812

Bezpečnostné informácie k výrobku Dupli-Color TEXstyle 150ml biela - farba na textil:

GHS02 - horľavé látkyGHS07 - dráždivé látky
H220Mimoriadne horľavý plyn.
H222Mimoriadne horľavý aerosól.
H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H280Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315Dráždi kožu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P410Chráňte pred slnečným žiarením.
P412Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie