Het Mikral Renovo báza A biela 1kg

Cena bez DPH:

8,99 €

Obj. kód: 167574

Cena s DPH:

10,79

Jedn. cena: 10.79 €/kg

KS

E-shop FarbyKosice.sk

>50 ks

Majsterobchod L&Š Košice

33 ks + 45 ks v sklade

Het Mikral Renovo báza A biela 1kgHet Mikral Renovo báza B 1kgHet Mikral Renovo báza C 1kgHet Mikral Renovo báza A biela 12kgHet Mikral Renovo báza B 12kgHet Mikral Renovo báza C 12kgHet Mikral Renovo báza A biela 20kgHet Mikral Renovo báza B 20kgMikral Renovo báza C 20kgHet Mikral Renovo báza A biela 5kgHet Mikral Renovo báza B 5kgHet Mikral Renovo báza C 5kg

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Het Mikral Renovo báza A biela 1kg je: 6.5 m2/KG

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Het Mikral Renovo báza A biela 1kg


Fasádna silikónová farba s výstužnými mikrovláknami umožňujúcimi premostenie nedynamických vlasových mikrotrhliniek v podklade.


Výhody:

ideálny na obnovovacie nátery omietok kontaktných zatepľovacích systémov
premostenie nedynamických vlasových mikrotrhlín
tónovateqľnosť na tónovacích strojoch
vysoká krycia schopnosť a roztierateľnosť
vysoko paropriepustná
umývateľná

Výdatnosť / Spotreba:

cca 6 -7 m2 z 1 kg farby / 0,14 - 0,17 kg na 1 m2 farby v jednej vrstve na cemento-polymérnej stierkovej hmote
pri iných podkladoch sa môže výdatnosť líšiť (podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu a hrúbky vrstvy)


Doba zasychania:

najmenej 4 hodiny pri 20 °C a 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu


Skladovanie:

pri teplotách nad +3 až +30 °C, nesmie zamrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením


Balenie:

plastové vedrá 1 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg

Vlastnosti Het Mikral Renovo báza A biela 1kg

Čiarový kód (EAN)8594158029201
Čiarový kód (EAN)8594158028877
L&Š kód167574
Výdatnosť6.5 m2/KG
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/17/001
ZnačkaHET
Hmotnosť1 kg
V kartóne: 6 ks
BiocídPoužívajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku.
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Biocídny výrobok

Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku.


Hmotnosť: 1 kg
V kartóne: 6 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Het Mikral Renovo báza A biela 1kg
Hmotnosť: 1 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 1 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Het Mikral Renovo báza A biela 1kg:

  KBU_MIKRAL_RENOVO_ACTIVE.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Het Mikral Renovo báza A biela 1kg:

8594158029201
8594158028877
167574

Bezpečnostné informácie k výrobku Het Mikral Renovo báza A biela 1kg:

H272Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264Po manipulácii starostlivo umyte...
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P313Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P333Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:
P337Ak podráždenie očí pretrváva:
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie