Ceys Blue tape, Obojstranná lepiaca páska 1,5m x 19mm

Cena bez DPH:

4,16 €

Obj. kód: 151694

Cena s DPH:

4,99

Jedn. cena: 3.33 €/bm

KS

E-shop FarbyKosice.sk

9 ks

Majsterobchod L&Š Košice

9 ks

Hobbyceys obojstranná páska 2m x 15mmCeys Profesionálna páska X10 18mx48mmCeys Blue tape, Obojstranná lepiaca páska 1,5m x 19mmExpress tape Tackceys páskové lepidlo 10mx50mmCeys Montack Lepí všetko okamžite montážna páska 19mmx2,5mCeys Montack Lepí všetko okamžite prúžky 10ksCeys, Vulkanizačná páska na vodovodné potrubia 3mx19mmCeys Tackceys protišmyková páska na schody čierna 5mx25mmTackceys Express tape páskove lepidlo 50mx50mm
Popis

Ceys Blue tape, Obojstranná lepiaca páska 1,5m x 19mm

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Páska Ceys Blue tape, obojstranná páska, lepiaca, 1,5 m x 19 mm

Obojstranná lepiaca páska Bue Tape je extrémne silná, pre vertikálne pripevňovanie a lepenie rovných predmetov na obklady (aj tam, kde je vysoká vlhkosť - kúpeľne). Zvládne aj ľahké nerovnosti povrchu. Štruktúra "uzavretých mikrobuniek" je účinnou bariérou proti vlhkosti. Garantuje spoľahlivé a dlhodobé pripevnenie.

Číslo modelu Strend Pro: 2172559

Vlastnosti Ceys Blue tape, Obojstranná lepiaca páska 1,5m x 19mm

Čiarový kód (EAN)8411519776409
L&Š kód151694
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/92/001
ZnačkaCEYS
Hmotnosť0.1 kg
V kartóne: 12 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.1 kg
V kartóne: 12 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Ceys Blue tape, Obojstranná lepiaca páska 1,5m x 19mm
Hmotnosť: 0.1 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 1 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Ceys Blue tape, Obojstranná lepiaca páska 1,5m x 19mm:

  48507640_Ceys_FT_Blue_tape_1,5_m_x_19_mm.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Ceys Blue tape, Obojstranná lepiaca páska 1,5m x 19mm:

8411519776409
151694

Bezpečnostné informácie k výrobku Ceys Blue tape, Obojstranná lepiaca páska 1,5m x 19mm:

H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie