Renokov červenohnedý - Antikorózna farba na kov 0,75kg

-10%

AKCIA
Vizualizátor farieb

Renokov červenohnedý - Antikorózna farba na kov 0,75kg

Bežná cena s DPH: 8,19 €

Akcia bez DPH:

6,14 €

Obj. kód: 151288

Akcia s DPH:

7,37

Jedn. cena: 9.83 €/kg

Akciová cena môže platiť iba pre držiteľov Majsterkarty, ktorú vám vystavíme na predajni na počkanie. Vďaka Majsterkarte môžete získať zaujímavé zľavy a využívať lepšie ceny.
Najnižšia predajná cena za posledných 30 dní: 8.19 €
KS

E-shop FarbyKosice.sk

>50 ks

Majsterobchod L&Š Košice

13 ks + 50+ ks v sklade

Renokov antracit - Antikorózna farba na kov 0,75kgRenokov červenohnedý - Antikorózna farba na kov 0,75kgRenokov červený - Antikorózna farba na kov 0,75kgRenokov čierny - Antikorózna farba na kov 0,75kgRenokov hnedý - Antikorózna farba na kov 0,75kgRenokov šedý 0,75kg - antikorózna farba na kovRenokov zelený 0,75kg - antikorózna farba na kovRenokov antracit - Antikorózna farba na kov 10kgRenokov červenohnedý - Antikorózna farba na kov 10kgRenokov červený - Antikorózna farba na kov 10kgRenokov čierny - Antikorózna farba na kov 10kgRenokov hnedý - Antikorózna farba na kov 10kgRenokov šedý 10kg - antikorózna farba na kovRenokov zelený 10kg - antikorózna farba na kovRenokov antracit - Antikorózna farba na kov 2,5kgRenokov červenohnedý - Antikorózna farba na kov 2,5kgRenokov červený - Antikorózna farba na kov 2,5kgRenokov čierny - Antikorózna farba na kov 2,5kgRenokov hnedý - Antikorózna farba na kov 2,5kgRenokov šedý 2,5kg - antikorózna farba na kovRenokov zelený 2,5kg - antikorózna farba na kov

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Renokov červenohnedý - Antikorózna farba na kov 0,75kg je: 10 m2/KG

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Renokov červenohnedý - Antikorózna farba na kov 0,75kg

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Špeciálna jednozložková, tixotropná, antikorózna náterová látka na kov 2 v 1.

Použitie:

ako základná aj vrchná farba (2 v 1) na kov, zoxidovanú pozinkovanú oceľ a železo v exteriéri aj interiéri,
je vhodná pre obnovu starších, aj čiastočne skorodovaných kovových predmetov, ako sú ploty, strechy, brány, stĺpy, klampiarske konštrukcie a pod.

Aplikácia:

Všetky podklady musia byť pevné, suché, zbavené hrdze, prachu a nečistôt. Pred použitím dôkladne premiešať. Pri nátere väčších plôch zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov. Prípravok sa nanáša v 2 vrstvách, v intervale min. 12 hodín medzi jednotlivými vrstvami pri teplote 20 - 25o C. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Pracovné pomôcky a náradie odporúčame očistiť riedidlom S 6006.

Výdatnosť: 8 - 12 m2 / kg na jednu vrstvu
Zasychanie: min. 12 hodin
Riedenie: pripravený k použitiu
Skladovanie: v pôvodných obaloch pri teplote +5 až 30 °C
Balenie: 0,75 kg, 2,5 kg a 10 kg

Vlastnosti Renokov červenohnedý - Antikorózna farba na kov 0,75kg

Farba0840 Červenohnedý
Náhľad farby
Výsledný odtieň je potrebné skontrolovať voči vzorkovníku!
Obrazovka môže odtieň skresliť od skutočnosti.
Čiarový kód (EAN)8584075005143
L&Š kód151288
Výdatnosť10 m2/KG
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/53/001
ZnačkaSLOVLAK
Hmotnosť0.75 kg
V kartóne: 10 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.75 kg
V kartóne: 10 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Renokov červenohnedý - Antikorózna farba na kov 0,75kg
Hmotnosť: 0.8 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 3 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Renokov červenohnedý - Antikorózna farba na kov 0,75kg:

  71353-renokov-kbu-2024.pdf

  Renokov IL.pdf

  Renokov.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Renokov červenohnedý - Antikorózna farba na kov 0,75kg:

8584075005143
151288

Bezpečnostné informácie k výrobku Renokov červenohnedý - Antikorózna farba na kov 0,75kg:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301PO POŽITÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P331Nevyvolávajte zvracanie.
P403Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

Kategórie