ŠK Spektrum Hydroxid sodný Granule 500g

Cena bez DPH:

3,08 €

Obj. kód: 140026

Cena s DPH:

3,69

Jedn. cena: 7.38 €/kg

KS

E-shop FarbyKosice.sk

>50 ks

Majsterobchod L&Š Košice

37 ks + 50+ ks v sklade

ŠK Spektrum Hydroxid sodný Granule 500gŠK Spektrum Hydroxid sodný Granule 1000g
Popis

ŠK Spektrum Hydroxid sodný Granule 500g

Hydroxid sodný 500 g granule je látka určená na čistenie kanalizácií, vodovodných potrubí atď. Hydroxid sodný je anorganická látka, silne hygroskopická patriaca mezi najsilnejšie zásady, ktorá pohlcuje oxid uhličitý vo vzduchu, tým vzniká uhličitan sodný, preto sa musí uchovávať v hermeticky uzatvorených nádobách.

Vlastnosti ŠK Spektrum Hydroxid sodný Granule 500g

Čiarový kód (EAN)8586001700825
L&Š kód140026
OddelenieNARADIE
PozíciaDRO/18/001
ZnačkaŠK SPEKTRUM
Hmotnosť0.54 kg
V kartóne: 8 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.54 kg
V kartóne: 8 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: ŠK Spektrum Hydroxid sodný Granule 500g
Hmotnosť: 0.5 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 1 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k ŠK Spektrum Hydroxid sodný Granule 500g:

  HYDROXID SODNÝ .pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku ŠK Spektrum Hydroxid sodný Granule 500g:

8586001700825
140026

Bezpečnostné informácie k výrobku ŠK Spektrum Hydroxid sodný Granule 500g:

H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301PO POŽITÍ:
P303PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P308Po expozícii alebo podozrení z nej:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P330Vypláchnite ústa.
P331Nevyvolávajte zvracanie.
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P353Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P361Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.
P405Uchovávajte uzamknuté.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie