Ceresit CS 25 Sanitary 40 Jasmine 280ml - sanitárny silikón

Cena bez DPH:

8,66 €

Obj. kód: 131289

Cena s DPH:

10,39

Jedn. cena: 37.11 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

>50 ks

Majsterobchod L&Š Košice

19 ks + 47 ks v sklade

Ceresit CS 25 Sanitary 00 Transparent 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 01 Biely 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 03 Carrara 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 04 Silver 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 07 Šedý 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 10 Manhattan 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 107 Steel 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 12 Cementgrey 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 13 Anthracite 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 15 Bazalt 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 16 Graphite 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 18 Coal 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 22 Melba 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 25 Sahara 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 28 Cream 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 37 Chilli 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 39 Pergamon 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 40 Jasmine 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 41 Natura 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 43 Bahama 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 44 Toffi 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 46 Caramel 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 47 Siena 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 49 Clinker 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 52 Cocoa 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 55 Terra 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 58 Chocolate 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 59 Hnedý/Brown 280ml - sanitárny silikónCeresit CS 25 Sanitary 60 Bali 280ml - sanitárny silikón
Popis

Ceresit CS 25 Sanitary 40 Jasmine 280ml - sanitárny silikón

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Ceresit CS 25 jasmine sanitárny silikón je určený na vyplnenie dilatačných a spojovacích škár medzi keramickými obkladmi a dlažbami v rohoch alebo v styku stien, podláh a taktiež na osadzovanie zriaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti. Vypĺňa škáry tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny.
Receptúra Microprotect obsahuje trojnásobne väčšie množstvo účinných látok chrániacich proti plesniam a spoločne so skutočnosťou, že sa na povrchu cementových škár vďaka efektu aquastatic nemôžu udržať kvapky vody, tak zabezpečuje dlhodobú ochranu škár pred vznikom plesní a usadzovaniu nečistôt. Škáry sú preto čisté a zdravotne neškodné. Silikón vynikajúco priľne k suchým i nenasiakavým podkladom ako sklo, keramika, porcelán, pórovina, email a pod.
Sanitárny silikón nie je vhodný na použitie v nádržiach na pitnú vodu a na lepenie akvárií, zrkadiel a kovov podliehajúcich korózii (olovo, zinok, meď, železo).

Vlastnosti Ceresit CS 25 Sanitary 40 Jasmine 280ml - sanitárny silikón

Čiarový kód (EAN)8691451080943
L&Š kód131289
PozíciaBYV/20/001
ZnačkaCERESIT
Hmotnosť0.34 kg
V kartóne: 12 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Video Ceresit CS 25 Sanitary 40 Jasmine 280ml - sanitárny silikón

Hmotnosť: 0.34 kg
V kartóne: 12 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Ceresit CS 25 Sanitary 40 Jasmine 280ml - sanitárny silikón
Hmotnosť: 0.3 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 3 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Ceresit CS 25 Sanitary 40 Jasmine 280ml - sanitárny silikón:

  Ceresit CS25 Trio Protect Sanitary Silicone jasmin.PDF

  sk-tds-ceresit-cs25-sanitary-2018.pdf

  Ceresit_CS25_CE40_vzorkovnik.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Ceresit CS 25 Sanitary 40 Jasmine 280ml - sanitárny silikón:

8691451080943
131289

Bezpečnostné informácie k výrobku Ceresit CS 25 Sanitary 40 Jasmine 280ml - sanitárny silikón:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.