• Šírka: 60 mm
 • Hrúbka: 21 mm
 • Dĺžka vlákien: 65 mm
 • " />

  Spokar štetec plochý 81321 - 2,5" AKRYL PROFI, plastové dvojkomponentné držadlo

  Cena bez DPH:

  3,24 €

  Obj. kód: 128859

  Cena s DPH:

  3,89

  Jedn. cena: 3.89 €/ks

  KS

  E-shop FarbyKosice.sk

  46 ks

  Majsterobchod L&Š Košice

  8 ks + 38 ks v sklade

  Popis

  Spokar štetec plochý 81321 - 2,5" AKRYL PROFI, plastové dvojkomponentné držadlo

  Plochý štetec 81321, veľkosť 2,5. Profesionálny štetec na akrylové farby a laky. Má dvojkomponentné plastové držadlo a zmes syntetických vlákien.

  • Veľkosť: 2,5"
  • Šírka: 60 mm
  • Hrúbka: 21 mm
  • Dĺžka vlákien: 65 mm

  Vlastnosti Spokar štetec plochý 81321 - 2,5" AKRYL PROFI, plastové dvojkomponentné držadlo

  Čiarový kód (EAN)8593534841857
  L&Š kód128859
  OddelenieFARBY
  PozíciaFAR/76/001
  ZnačkaSPOKAR
  Hmotnosť0.12 kg
  Číslo colného sadzobníka
  Sadzba DPH20 %

  Hmotnosť: 0.12 kg
  Doprava a platba

  Doprava:

  Artikel: Spokar štetec plochý 81321 - 2,5" AKRYL PROFI, plastové dvojkomponentné držadlo
  Hmotnosť: 0.1 kg/KS


  Balíková doprava Cena s DPH
  0 - 2 kg3,90 €
  2 - 5 kg4,50 €
  5 - 10 kg5,10 €
  10 - 20 kg5,70 €
  20 - 40 kg8,90 €
  40 - 49 kg13,90 €
  Dobierka+ 1,00 €
  Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
  do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
  do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
  do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
  Dobierka+ 1,80 €
  Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
  do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
  do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
  do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
  Dobierka+ 1,80 €
  • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
  • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
  • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
  • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

  Platba:

  • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
  • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

  Garancia spokojnosti:

  • sme na trhu od roku 1992
  • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
  • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
  • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
  • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
  • zaručujeme najlepší servis
  Na stiahnutie

  Karta bezpečnostných údajov a technický list k Spokar štetec plochý 81321 - 2,5" AKRYL PROFI, plastové dvojkomponentné držadlo:

  Označenie tovaru

  EAN kód a interný kód výrobku Spokar štetec plochý 81321 - 2,5" AKRYL PROFI, plastové dvojkomponentné držadlo:

  8593534841857
  128859

  Bezpečnostné informácie k výrobku Spokar štetec plochý 81321 - 2,5" AKRYL PROFI, plastové dvojkomponentné držadlo:

  GHS05- korozívne a žieravé látky
  H302Škodlivý po požití.
  H315Dráždi kožu.
  H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P103Pred použitím si prečítajte etiketu.
  P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
  P304PO VDÝCHNUTÍ:
  P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
  P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
  P312Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
  P313Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  P332Ak sa prejaví podráždenie pokožky:
  P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
  P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
  P352Umyte veľkým množstvom vody/….
  P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

  Kategórie