Spokar Valec na trubky s držadlom

Cena bez DPH:

7,66 €

Obj. kód: 127483

Cena s DPH:

9,19

Jedn. cena: 9.19 €/ks

KS

E-shop FarbyKosice.sk

15 ks

Majsterobchod L&Š Košice

7 ks + 8 ks v sklade

Spokar valec 10cm perlon 10ks balenieSpokar valec 10cm perlon mini 12mmSpokar valec 10cm velur 10ks balenieSpokar valec 11cm superflockSpokar valec 15cm molitan 10ks balenieSpokar valec 15cm nylon 14mmSpokar valec 15cm Perfecta 10ks balenieSpokar valec 15cm Perfecta miniSpokar valec 15cm perlon 10ks balenieSpokar valec 15cm perlon mini 12mmSpokar valec 15cm zebra miniSpokar valec 16cm superflockSpokar valec 5cm molitan 10ks/balenieSpokar valec 5cm superflockSpokar valec 6cm Perfecta miniSpokar valec 7cm molitan 10ksSpokar valec fasádny žltý vestan 18cmSpokar valec gir-paint 25cm maliarskySpokar valec Moltoprénová huba 18cm hrášok - štruktúrovací dekoračný valecSpokar valec Moltoprénová huba hrubá 18cm - štruktúrovací dekoračný valecSpokar valec Moltoprénová huba hrubá 25cm - štruktúrovací dekoračný valecSpokar Valec na trubky s držadlomSpokar valec Perfecta mini 10cmSpokar Valec Polyamid 7 Lakovací 18cmSpokar Valec Polyamid 7 Lakovací 25cmSpokar Valec polyamid 7 mini 60mmSpokar Valec rohový s držadlom zlatý vlasSpokar valec univerzálny gir-paint 18cmSpokar valec zebra mini 10cmValec 10cm Molitan jemny/10ks/Valec 10cm Perfecta 10ksValec 15cm tapetovací s držadlomValec 15cm Velur 10ks balenieValec 25cm Modry melir+dr+mr+fol+ErgoValec 5cm Perfecta 10ks balenieValec 5cm tapetovací s držadlomValec polyamid 11 mini 100 mmValec polyamid 11 mini 150 mmValec polyamid 7 mini 100mmValec polyamid 7 mini 150mmValec rohový - náhradný zlatý vlas
Popis

Spokar Valec na trubky s držadlom

Valec Perlon na trubky s držadlom je určený na maliarske práce s vinylovými, akrylátovými a disperznými farbami vyššej hustoty. Je uspôsobený pre natieranie trubiek či zaguľatených profilov.
Šírka:
Výška plyšu: 12 mm
Priemer: 11 mm
Priemer otvoru pre držadlo: 6 mm
Dĺžka držadla: 400 mm

Vlastnosti Spokar Valec na trubky s držadlom

Čiarový kód (EAN)8593534690820
Čiarový kód (EAN)8593534696822
L&Š kód127483
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/78/001
ZnačkaSPOKAR
Hmotnosť0.12 kg
V kartóne: 10 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.12 kg
V kartóne: 10 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Spokar Valec na trubky s držadlom
Hmotnosť: 0.1 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Spokar Valec na trubky s držadlom:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Spokar Valec na trubky s držadlom:

8593534690820
8593534696822
127483

Bezpečnostné informácie k výrobku Spokar Valec na trubky s držadlom:

H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie