Polykar Super, Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel 0,2kg

Cena bez DPH:

6,58 €

Obj. kód: 126744

Cena s DPH:

7,89

Jedn. cena: 39.45 €/kg

KS

E-shop FarbyKosice.sk

24 ks

Majsterobchod L&Š Košice

0 ks + 24 ks v sklade

Popis

Polykar Super, Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel 0,2kg

Super tmel 0,2 kg je dvojzložkový polyeserový tmel na tmelenie malých nerovností. Je určený na kov, laminát, tvrdé drevo či betón. Vypĺňa ryhy, praskliny či nerovnosti.

Vlastnosti Polykar Super, Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel 0,2kg

Čiarový kód (EAN)8594007010282
L&Š kód126744
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/41/001
ZnačkaPOLYKAR
Hmotnosť0.3 kg
V kartóne: 24 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.3 kg
V kartóne: 24 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Polykar Super, Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel 0,2kg
Hmotnosť: 0.3 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 1 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Polykar Super, Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel 0,2kg:

  KBÚ POLYKAR SUPER.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Polykar Super, Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel 0,2kg:

8594007010282
126744

Bezpečnostné informácie k výrobku Polykar Super, Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel 0,2kg:

H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H370Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H371Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P270Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P308Po expozícii alebo podozrení z nej:
P313Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P405Uchovávajte uzamknuté.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.