Hydroban 0111 10kg Farba na betón šedá

Cena bez DPH:

55,83 €

Obj. kód: 124351

Cena s DPH:

66,99

Jedn. cena: 6.70 €/kg

KS

E-shop FarbyKosice.sk

26 ks

Majsterobchod L&Š Košice

7 ks + 19 ks v sklade

Hydroban 0100 0,75kg Farba na betón bielaHydroban 0110 0,75kg Farba na betón svetlošedáHydroban 0111 0,75kg Farba na betón šedáHydroban 0840 0,75kg Farba na betón červenohnedáHydroban 0110 10kg Farba na betón svetlošedáHydroban 0111 10kg Farba na betón šedáHydroban 0100 2,5kg Farba na betón bielaHydroban 0110 2,5kg farba na betón svetlošedáHydroban 0111 2,5kg Farba na betón šedáHydroban 0840 2,5kg Farba na betón červenohnedáHydroban 0100 5kg Farba na betón bielaHydroban 0110 5kg Farba na betón svetlošedáHydroban 0111 5kg Farba na betón šedáHydroban 0840 5kg Farba na betón červenohnedá

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Hydroban 0111 10kg Farba na betón šedá je: 6 m2/KG

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Hydroban 0111 10kg Farba na betón šedá

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

FARBA NA BETÓN HYDROBAN:

vhodný na nátery betónových plôch izolovaných proti zemnej vlhkosti
na betónové podlahy v garážach, pivničných priestoroch a skladových alebo výrobných halách ako protiprašný a ochranný náter
farba na ochranu dreva a kovu
Návod

Pred použitím obsah dobre premiešajte. V prípade potreby zrieďte. Nanášajte pri teplote 10 až 25 °C na čistý a suchý podklad. Savé podklady (betón alebo omietka) penetrujte prípravkom zriedeným riedidlom S 6005 v pomere 1 : 1. Kovové konštrukcie najprv zbavte korózie, odmastite a ošetrite základným protikoróznym náterom. Po zaschnutí naneste prípravok v 2 až 3 vrstvách. Pri natieraní veľkých plôch zlejte obsahy všetkých obalov, aby ste zjednotili farebný odtieň.

Výdatnosť: 4 až 8 m2/kg pri jednej vrstve (závisí od kvality a druhu povrchu)
Zasychanie: 12 až 24 hod.
Riedenie: riedidlo S 6005
Balenie: 2 kg, 5 kg a 10 kg

Vlastnosti Hydroban 0111 10kg Farba na betón šedá

Farba0111 šedá
Náhľad farby
Výsledný odtieň je potrebné skontrolovať voči vzorkovníku!
Obrazovka môže odtieň skresliť od skutočnosti.
Čiarový kód (EAN)8584075000087
L&Š kód124351
Výdatnosť6 m2/KG
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/52/001
ZnačkaSLOVLAK
Hmotnosť10 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 10 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Hydroban 0111 10kg Farba na betón šedá
Hmotnosť: 10 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 3 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Hydroban 0111 10kg Farba na betón šedá:

  HYDROBAN - KBU CLP.pdf

  Hydroban IL.pdf

  Hydroban TL.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Hydroban 0111 10kg Farba na betón šedá:

8584075000087
124351

Bezpečnostné informácie k výrobku Hydroban 0111 10kg Farba na betón šedá:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301PO POŽITÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P331Nevyvolávajte zvracanie.
P403Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

Kategórie