Deco Color Eco Revolution - RAL 3020 červený dopravný 400ml

Cena bez DPH:

3,66 €

Obj. kód: 121096

Cena s DPH:

4,39

Jedn. cena: 10.97 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

36 ks

Majsterobchod L&Š Košice

5 ks + 31 ks v sklade

Deco Color Eco Revolution - RAL 0000 bezfarebný 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 1015 béžový 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 1023 žltý 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 1028 žltý melón 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 2004 oranžový 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 3000 červený ohnivý 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 3003 červený rubínový 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 3004 červený purpurový 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 3020 červený dopravný 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 4003 ružový 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 4005 fialový 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 4006 fialový dopravný 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 5002 modrý ultra marínový 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 5003 modrý zafír 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 5015 modrý nebeský 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 5021 tyrkysový 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 6005 zelený tmavý 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 6018 zelený svetlý 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 6029 zelený 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 7001 sivý 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 7016 antracit 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 8011 hnedý orieškový 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 8017 hnedý čokoládový 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 9005 čierny lesk 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 9005 čierny matný 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 9010 biely lesk 400mlDeco Color Eco Revolution - RAL 9010 biely matný 400ml
Popis

Deco Color Eco Revolution - RAL 3020 červený dopravný 400ml

Vysoko kvalitná akrylová farba na vodnej báze. Vynikajúca pre použitie priamo na polystyrén a na povrchy z kovu, dreva, keramiky, skla, prútia, kartón, textílie, živých a umelých kvetov, a na niektoré plasty. Farba bez agresívneho zápachu, ohľaduplná k zdraviu a životnému prostrediu.

Produkt je určený aj pre umelcov a dekoratérov.
Široká škála aplikácií v hobby a profi segmente prác: doma, v záhrade, v autoopravárenstve a v priemysle.

Poznámka. Pre povrchy z PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, pre tvrdené PVC treba použiť Plastic Primer DECO COLOR ako základ. Najlepší výsledok aplikovania farby je pri 15-25°C.

Špeciálna vysoko krycia schopnosť lakovaného povrchu
Intenzita farby
Krátka doba schnutia: 20-30 min
Suchý na dotyk: 60 min; Stvrdnutie: po 24 hodinách
Všetky úpravy možno vykonať už po 20 minútach
Odolnosť voči vode sa dosahuje po 5-6 dňoch
Výdatnosť 1,5-2 m² v závislosti na farbe a typu povrchu v jednej vrstve
Pevný akrylový povlak odolný proti oteru a mechanickému poškodeniu
Široká škála farieb: 28 najobľúbenejších farieb v systéme RAL
Pre vnútorné a vonkajšie použitie
Veľkosť balenia 400 ml

Vlastnosti Deco Color Eco Revolution - RAL 3020 červený dopravný 400ml

FarbaRAL 3020 Červený dopravný
Náhľad farby
Výsledný odtieň je potrebné skontrolovať voči vzorkovníku!
Obrazovka môže odtieň skresliť od skutočnosti.
Čiarový kód (EAN)5906739721603
L&Š kód121096
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/42/203
ZnačkaDECO COLOR
Hmotnosť0.39 kg
V kartóne: 12 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.39 kg
V kartóne: 12 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Deco Color Eco Revolution - RAL 3020 červený dopravný 400ml
Hmotnosť: 0.4 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 1 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Deco Color Eco Revolution - RAL 3020 červený dopravný 400ml:

  SDS-ECO_REVOLUTION_by_DECO_COLOR_-FARBY.SK-sk.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Deco Color Eco Revolution - RAL 3020 červený dopravný 400ml:

5906739721603
121096

Bezpečnostné informácie k výrobku Deco Color Eco Revolution - RAL 3020 červený dopravný 400ml:

GHS02 - horľavé látkyGHS07 - dráždivé látky
H200Nestabilné výbušniny.
H220Mimoriadne horľavý plyn.
H222Mimoriadne horľavý aerosól.
H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H280Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P405Uchovávajte uzamknuté.
P410Chráňte pred slnečným žiarením.
P412Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie