Slovlux tenkovrstvá lazúra na drevo červený smrek 10L

Cena bez DPH:

62,74 €

Obj. kód: 120777

Cena s DPH:

75,29

Jedn. cena: 7.53 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

10 ks

Majsterobchod L&Š Košice

2 ks + 8 ks v sklade

Slovlux 0060 pinia 10lSlovlux 0062 borovica 10lSlovlux B 0025 10L zlatý dubSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo bezfarebná 10LSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo červený smrek 10LSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo dub 10LSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo eben 10LSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo mahagón 10LSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo palisander 10LSlovlux tenkovrstvá lazúra na drevo teak 10LSlovlux Tenkovrstvá lazúra na drevo, čerešňa 10lSlovlux Tenkovrstvá lazúra na drevo, gaštan 10lSlovlux Tenkovrstvá lazúra na drevo, orech 10l

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Slovlux tenkovrstvá lazúra na drevo červený smrek 10L je: 10 m2/L

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Slovlux tenkovrstvá lazúra na drevo červený smrek 10L

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Ochranná a dekoratívna tenkovrstvá lazúra s obsahom ľanového oleja na vnútorné a vonkajšie použitie.

Slovlux tenkovrstvá lazúra sa používa na:

 • Na úpravu dreva pre exteriér a interiér
 • Vhodná na nátery chát, okien, podláh, plotov, balkónov, záhradného nábytku, altánkov a pod.
 • Bezfarebná je určená len na nátery a napúšťanie dreva v interiéri
 • Staré nátery sa dajú ľahko obnoviť jednoduchým pretretím bez nutnosti odstraňovania
 • Náter preniká hlboko do štruktúry dreva a vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a dobrou odpudivosťou voči vode
 • Použité špeciálne pigmenty znižujú vplyv UV žiarenia

 

Návod na použitie Slovlux tenkovrstvá lazúra:

Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené, zbavené nečistôt a živičných škvŕn. Pred použitím lazúry je potrebné obsah obalu dokonale premiešať a pri natieraní väčších plôch zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov. Slovlux tenkovrstvá lazúra sa nanáša v dvoch alebo viacerých vrstvách, v závislosti od nasiakavosti podkladu a pôsobenia poveternostných podmienok. Výsledný odtieň ovplyvňuje typ a kvalita dreva a počet nanesených vrstiev náteru. Interval medzi jednotlivými vrstvami je 24 hodín. Nevsiaknutý lak (olej) je potrebné po 10 minútach zotrieť suchým štetcom alebo suchou handrou, čím sa zvýrazní štruktúra dreva. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Počas aplikácie až do vytvrdnutia náteru musí byť teplota podkladu a vzduchu +10 až +30 °C. Pracovné pomôcky a náradie očistite riedidlom S 6006.

Výdatnosť: 8-12m2/l na jednu vrstvu

Zasychanie:  12 až 24 hodín

Riedenie: S6006

Vlastnosti Slovlux tenkovrstvá lazúra na drevo červený smrek 10L

Farba0061 červený smrek
Náhľad farby
Výsledný odtieň je potrebné skontrolovať voči vzorkovníku!
Obrazovka môže odtieň skresliť od skutočnosti.
Čiarový kód (EAN)8584075003071
L&Š kód120777
Výdatnosť10 m2/L
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/67/001
ZnačkaSLOVLAK
Hmotnosť13 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 13 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Slovlux tenkovrstvá lazúra na drevo červený smrek 10L
Hmotnosť: 13 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 3 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Slovlux tenkovrstvá lazúra na drevo červený smrek 10L:

  SLOVLUX - KBU CLP.pdf

  Slovlux tenkovrstvá lazúra IL.pdf

  Slovlux tenkovrstvá lazúra TL.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Slovlux tenkovrstvá lazúra na drevo červený smrek 10L:

8584075003071
120777

Bezpečnostné informácie k výrobku Slovlux tenkovrstvá lazúra na drevo červený smrek 10L:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301PO POŽITÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P331Nevyvolávajte zvracanie.
P403Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

Kategórie