Syntadur S2000 0100 biela - základná syntetická farba 10kg

Cena bez DPH:

46,66 €

Obj. kód: 119823

Cena s DPH:

55,99

Jedn. cena: 5.60 €/kg

E-shop FarbyKosice.sk

ks

Majsterobchod L&Š Košice

0 ks

Syntadur S2000 0100 biela - základná syntetická farba 0,9kgSyntadur S2000 0110 šedá - základná syntetická farba 0,9kgSyntadur S2000 0199 čierna - základná syntetická farba 0,9kgSyntadur S2000 0840 červenohnedá - základná syntetická farba 0,9kgSyntadur S2000 0110 šedá - základná syntetická farba 10kgSyntadur S2000 0100 biela - základná syntetická farba 5kSyntadur S2000 0110 šedá - základná syntetická farba 5kgSyntadur S2000 0100 biela - základná syntetická farba 2,5lSyntadur S2000 0110 šedá - základná syntetická farba 2,5lSyntadur S2000 0840 červenohnedá - základná syntetická farba 2,5lSyntadur S2000 0840 červenohnedá - základná syntetická farba 5kg

Ľutujeme, tovar je aktuálne vypredaný.Popis

Syntadur S2000 0100 biela - základná syntetická farba 10kg

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

SYNTADUR je syntetická rýchloschnúca základná farbafarba určená na základný náter kovových, drevených a silikátových povrchov náter je vhodný do interiéru aj do exteriéru. Základná farba SYNTADUR sa vyrába v 4 farebných prevedeniach pre zvýšenie životnosti náteru odporúčame dodržiavať postup podľa druhu natieraného materiálu. Nepoužívať na nátery ľahkých kovov a na náter detského nábytku, hračiek a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami a pitnou vodou.

Vlastnosti Syntadur S2000 0100 biela - základná syntetická farba 10kg

Čiarový kód (EAN)8585000101121
Čiarový kód (EAN)1100010001000
L&Š kód119823
OddelenieFARBY
Pozícia0.000
ZnačkaNOVOCHEMA
Hmotnosť10 kg
Na palete: 45 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 10 kg
Na palete: 45 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Syntadur S2000 0100 biela - základná syntetická farba 10kg
Hmotnosť: 10 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Syntadur S2000 0100 biela - základná syntetická farba 10kg:

  SYNTADUR - KBU 2024.pdf

  SYNTADUR - TL 2024.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Syntadur S2000 0100 biela - základná syntetická farba 10kg:

8585000101121
1100010001000
119823

Bezpečnostné informácie k výrobku Syntadur S2000 0100 biela - základná syntetická farba 10kg:

H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301PO POŽITÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P403Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie