Optimal Penetrácia 1l Hĺbková 1:1-1:2

Cena bez DPH:

2,41 €

Obj. kód: 117403

Cena s DPH:

2,89

Jedn. cena: 2.89 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

>50 ks

Majsterobchod L&Š Košice

50+ ks + 50+ ks v sklade

Optimal Penetrácia 1l Hĺbková 1:1-1:2Optimal Penetrácia 10l Hĺbková 1:1-1:2Optimal Penetrácia 5l Hĺbková 1:1-1:2

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Optimal Penetrácia 1l Hĺbková 1:1-1:2 je: 50 m2/L

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Optimal Penetrácia 1l Hĺbková 1:1-1:2

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Hĺbková akrylátová penetrácia s riedením do 1:2 na 45-75m2.

HĹBKOVÁ AKRYLÁTOVÁ PENETRÁCIA na spevnenie savých podkladov ako sú omietka, sadrokartón, betón a pod. Penetračný prostriedok je určený na hĺbkové spevnenie podkladu, potlačuje vzlínanie rozpustných solí podkladu, zjednocuje savosť, spája nekompaktné časti podkladu, spevňuje podklad a zvyšuje priľnavosť k vrchnému náteru. 

Výdatnosť:

1:1 - 25-50m2/l

1:2 - 45-75m2/l

Vhodný na aplikáciu v interiéri aj v exteriéri.
Aplikácia: Penetračný prostriedok sa aplikuje na porézne podklady ako sú betón, vápenné, vápenno cementové, cementové a disperzné omietky, sadrokartón. Pred penetráciou musí byť povrch dokonale očistený od prachu a rôznych nečistôt, suchý a vyzretý. 

Penetračný prostriedok sa riedi vodou v pomere 1:1 (veľmi savé podklady) až 1:2 podľa savosti podkladu. Aplikuje sa pri teplote od 5°C do 25°C bez priameho slnečného pôsobenia. Povrch má byť penetračným prostriedkom nasýtený, ale na povrchu nesmie zostať vrstva nevstrebaného prostriedku. Aplikuje sa štetkou alebo valčekom. Pracovné prostriedky sa ihneď po ukončení práce umyjú vodou. 

Likvidácia odpadu a obalu: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nie nebezpečný odpad. Prázdny obal odovzdajte v zbernom mieste. 

Bezpečnosť pri práci: Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčíte. Zabezpečte vetranie. Noste vhodný ochranný odev
a rukavice. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. 

Vlastnosti Optimal Penetrácia 1l Hĺbková 1:1-1:2

Čiarový kód (EAN)8588003812018
L&Š kód117403
Výdatnosť50 m2/L
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/10/001
ZnačkaOPTIMAL
Hmotnosť1.1 kg
V kartóne: 8 ks
Na palete: 384 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 1.1 kg
V kartóne: 8 ks
Na palete: 48 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Optimal Penetrácia 1l Hĺbková 1:1-1:2
Hmotnosť: 1.1 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 3 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Optimal Penetrácia 1l Hĺbková 1:1-1:2:

  OPTIMAL PENETRÁCIA - hĺbková akrylátová penetrácia.pdf

  OPTIMAL PENETRACIA TECHNICKY LIST.pdf

  OPTIMAL PENETRACIA VYHLASENIE O ZHODE.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Optimal Penetrácia 1l Hĺbková 1:1-1:2:

8588003812018
117403

Bezpečnostné informácie k výrobku Optimal Penetrácia 1l Hĺbková 1:1-1:2:

H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P313Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P333Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P362Kontaminovaný odev vyzlečte.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie