LUXOL Lodný lak S1119 0000 4l

Cena bez DPH:

51,91 €

Obj. kód: 115330

Cena s DPH:

62,29

Jedn. cena: 15.57 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

2 ks

Majsterobchod L&Š Košice

2 ks

LUXOL Lodný lak S1119 0000 0,75lLUXOL Lodný lak S1119 0000 2,5lLUXOL Lodný lak S1119 0000 4l

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby LUXOL Lodný lak S1119 0000 4l je: 9 m2/L

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

LUXOL Lodný lak S1119 0000 4l

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Luxol lodný lak je transparentný lak používaný na ochranu drevených povrchov vo veľmi vlhkom prostredí. Zaručuje dlhodobú ochranu pred vlhkosťou a poveternostnými vplyvmi. Povrch si vyžaduje stabilný lesk. Produkt má všestranné využitie v exteriéri aj interiéri (dekoratívne nátery stavebných prvkov vo vlhkom prostredí, nátery lodí v sladkovodnom prostredí nad čiarou ponoru, záhradný nábytok, športové náradie, drevené obloženie stien, korok). Dá sa použiť taktiež na kúpeľňový nábytok.
Výdatnosť: 8-10m2/l v jednej vrstve

Vlastnosti LUXOL Lodný lak S1119 0000 4l

Čiarový kód (EAN)8590627116946
L&Š kód115330
Výdatnosť9 m2/L
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/48/001
ZnačkaLUXOL
Hmotnosť4.02 kg
V kartóne: 2 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Video LUXOL Lodný lak S1119 0000 4l

Hmotnosť: 4.02 kg
V kartóne: 2 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: LUXOL Lodný lak S1119 0000 4l
Hmotnosť: 4 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k LUXOL Lodný lak S1119 0000 4l:

  kbu_ll_lodni_lak_30052017.pdf

  tl_sk_ll_lodny_lak.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku LUXOL Lodný lak S1119 0000 4l:

8590627116946
115330

Bezpečnostné informácie k výrobku LUXOL Lodný lak S1119 0000 4l:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P235Uchovávajte v chlade.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P262Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P301PO POŽITÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P312Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P331Nevyvolávajte zvracanie.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie