Deco Color Chrome effect - chróm strieborný 150ml

Cena bez DPH:

3,99 €

Obj. kód: 112817

Cena s DPH:

4,79

Jedn. cena: 31.94 €/l

E-shop FarbyKosice.sk

ks

Majsterobchod L&Š Košice

0 ks

Deco Color Chrome effect - chróm medený 400mlDeco Color Chrome effect - chróm strieborný 400mlDeco Color Chrome effect - chróm zlatý 400ml

Ľutujeme, tovar je aktuálne vypredaný.Popis

Deco Color Chrome effect - chróm strieborný 150ml

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Vysoko kvalitný akrylový náter s lesklým kovovo-chrómovým efektom, ktorý sa dosiahol v dôsledku kovového prachu vo forme malých šupín. Odporúča sa pre hladké povrchy z kovu, dreva, hliníka, skla, keramiky, kameňa, betónu a na niektoré plasty.
Obzvlášť praktické použitie pre umelecké diela a dekorácie.
Pri aranžovaní kvetov, ho možno použiť na živé i umelé kvety. Rada Chrome efekt má jednu z najlepších reputácií medzi konkurenčnými produktmi na trhu.

Poznámka. Nepoužívajte ako finálnu vrstvu bezfarebný lak. Nepoužívajte základné nátery. Najlepší výsledok aplikovania farby je pri 15-25°C.

Vysoký lesk - zrkadlový efekt
Veľmi dobrá krycia schopnosť
Krátka doba schnutia: 5-10 min
Suchý na dotyk: 20-30 min; Stvrdnutie: po 18-24 hodinách
Výdatnosť 1,5-2 m² v závislosti na farbe a typu povrchu v jednej vrstve
Obmedzená odolnosť voči vode - z technických dôvodov
V ponuke 3 odtiene: zlatý, strieborný, a medený
Pre vnútorné a vonkajšie použitie
Veľkosť balenia 150/400 ml

Vlastnosti Deco Color Chrome effect - chróm strieborný 150ml

Čiarový kód (EAN)5906739720279
L&Š kód112817
OddelenieFARBY
Pozícia0.000
ZnačkaDECO COLOR
Hmotnosť0.15 kg
V kartóne: 12 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.15 kg
V kartóne: 12 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Deco Color Chrome effect - chróm strieborný 150ml
Hmotnosť: 0.2 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Deco Color Chrome effect - chróm strieborný 150ml:

  SDS-CHROME_EFFECT_by_DECO_COLOR_-FARBY.SK-sk.pdf

  Technický list Deco Color Chrome Effect.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Deco Color Chrome effect - chróm strieborný 150ml:

5906739720279
112817

Bezpečnostné informácie k výrobku Deco Color Chrome effect - chróm strieborný 150ml:

GHS02 - horľavé látkyGHS07 - dráždivé látky
H200Nestabilné výbušniny.
H220Mimoriadne horľavý plyn.
H222Mimoriadne horľavý aerosól.
H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H250Pri kontakte so vzduchom sa spontánne vznieti.
H251Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.
H261Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.
H280Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P403Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
P405Uchovávajte uzamknuté.
P410Chráňte pred slnečným žiarením.
P412Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie