Lak Exlak lesklý - Exteriérový transparentný lak na drevo 0,7l

Cena bez DPH:

10,08 €

Obj. kód: 112151

Cena s DPH:

12,09

Jedn. cena: 17.27 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

24 ks

Majsterobchod L&Š Košice

5 ks + 19 ks v sklade

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Lak Exlak lesklý - Exteriérový transparentný lak na drevo 0,7l je: 11 m2/L

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Lak Exlak lesklý - Exteriérový transparentný lak na drevo 0,7l

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Lak na drevo exlak lesklý je priehľadný syntetický lak do exteriéru, ktorý znesie to najvyššie nasadenie a zachováva neporušený vzhľad a vysokú tvrdosť.
Exlak je najmodernejší priehľadný lak na záhradný nábytok, dvere, obklady, chaty a pergoly. Je určený do ťažkých podmienok exteriéru, no možno ho používať i v interiéri. Dodáva sa matný alebo lesklý. Exlak je určený na vrchné transparentné lakovanie dreva a drevených výrobkov ako sú dvere, ploty, okenice, záhradný nábytok, pergoly, chaty, obloženia stien, stropov a ostatných.
Exlak sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním na suchý, čistý povrch v 2 až 3 vrstvách. Po prvom nátere sa lakovaný povrch prebrúsi brúsnym papierom. Druhý a tretí náter sa aplikuje po 6-8 hodinách podľa povahy povrchu a teploty prostredia.
Náter zasychá na vzduchu pri teplote min. 15ºC. Nižšia teplota môže spôsobiť predĺženie doby zasychania. Pri aplikácii v exteriéri sa aplikujú 3 nátery. Lak v dodávanom stave je namodralý, čo neovplyvňuje transparentnosť zaschnutého náteru.
Spotreba:
10-12 m2 / 1 liter

Vlastnosti Lak Exlak lesklý - Exteriérový transparentný lak na drevo 0,7l

Čiarový kód (EAN)8585018501357
L&Š kód112151
Výdatnosť11 m2/L
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/69/001
ZnačkaCOLOR COMPANY
Hmotnosť0.73 kg
V kartóne: 8 ks
Na palete: 560 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.73 kg
V kartóne: 8 ks
Na palete: 70 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Lak Exlak lesklý - Exteriérový transparentný lak na drevo 0,7l
Hmotnosť: 0.7 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Lak Exlak lesklý - Exteriérový transparentný lak na drevo 0,7l:

  kbu-exlak.pdf

  TS Exlak 2019.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Lak Exlak lesklý - Exteriérový transparentný lak na drevo 0,7l:

8585018501357
112151

Bezpečnostné informácie k výrobku Lak Exlak lesklý - Exteriérový transparentný lak na drevo 0,7l:

GHS02 - horľavé látkyGHS07 - dráždivé látkyGHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P235Uchovávajte v chlade.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P353Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P361Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.
P370V prípade požiaru:
P378Na hasenie použite ...
P403Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie