Páska teflónová, 3ks, 12mmx10m, hr. 0,075mm 3ks

Cena bez DPH:

0,99 €

Obj. kód: 110773

Cena s DPH:

1,19

Jedn. cena: 0.40 €/ks

BAL

E-shop FarbyKosice.sk

9 bal

Majsterobchod L&Š Košice

9 bal

Páska teflónová 12mmx10m hr.0,075 1ksTeflónové tesniace vlákno 150mPáska teflónová, 3ks, 12mmx10m, hr. 0,075mm 3ks
Popis

Páska teflónová, 3ks, 12mmx10m, hr. 0,075mm 3ks

Pásky teflónové, 3ks, 12mmx10m, hr. 0,075mm

 • Vyhovuje norme 751-3. Certifikácia WRAS pre pitnú vodu do 85°C.

Vlastnosti Pásky teflónové, 3ks, 12mmx10m, hr. 0,075mm, EXTOL CRAFT:

 • 3ks
 • 12mm x 10m
 • hrúbka 0,075mm

Spĺňa normu/certifikáciu: CE

Číslo modelu Extol: 47530

Vlastnosti Páska teflónová, 3ks, 12mmx10m, hr. 0,075mm 3ks

Čiarový kód (EAN)8595126908566
L&Š kód110773
OddelenieNARADIE
PozíciaNAR/18/001
ZnačkaEXTOL
Hmotnosť0.1 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.1 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Páska teflónová, 3ks, 12mmx10m, hr. 0,075mm 3ks
Hmotnosť: 0.1 kg/BAL


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Páska teflónová, 3ks, 12mmx10m, hr. 0,075mm 3ks:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Páska teflónová, 3ks, 12mmx10m, hr. 0,075mm 3ks:

8595126908566
110773

Bezpečnostné informácie k výrobku Páska teflónová, 3ks, 12mmx10m, hr. 0,075mm 3ks:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.