Pílka na konáre, skladacia poistka, 200mm

Cena bez DPH:

4,58 €

Obj. kód: 109571

Cena s DPH:

5,49

Jedn. cena: 5.49 €/ks

KS

E-shop FarbyKosice.sk

2 ks

Majsterobchod L&Š Košice

2 ks

AQUACRAFT® Pilka 310070, 180 mmExtol Premium Pílka na drevo rámová 533mm, plátok na suché drevoExtol Premium Pílka na drevo rámová 610mm, plátok na suché drevoExtol Premium Pílka na drevo rámová 762mmJaponska pilka 220 mm,ohybna cepelPila na drevo ramova 300mm suche drevoPílka japonská obojstranná ohybná čepeľ 0,8mm 253mmPilka na drevo ram.914mm suche drevoPílka na drevo ramová 625mm FISKARSPílka na konáre 425/270mmPílka na konáre skladacia s aretáciou 210mm/445mmPílka na konáre, skladacia poistka, 200mmPílka zahradná 300mmPilka zahradna prerezavacia 300mm
Popis

Pílka na konáre, skladacia poistka, 200mm

Pílka na konáre, 200mm

 • trojstranne brúsené ,,žraločie” zuby zabezpečujú hladký rez a zabraňujú zasekávaniu listu v materiáli

Vlastnosti Pílka na konáre, 200mm, EXTOL CRAFT:

 • 200mm
 • skladacia
 • s poistkou

Číslo modelu Extol: 70072

Vlastnosti Pílka na konáre, skladacia poistka, 200mm

Čiarový kód (EAN)8595126903073
L&Š kód109571
OddelenieZAHRADA
PozíciaZAH/03/001
ZnačkaEXTOL
Hmotnosť0.3 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.3 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Pílka na konáre, skladacia poistka, 200mm
Hmotnosť: 0.3 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Pílka na konáre, skladacia poistka, 200mm:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Pílka na konáre, skladacia poistka, 200mm:

8595126903073
109571

Bezpečnostné informácie k výrobku Pílka na konáre, skladacia poistka, 200mm:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie