Syntetika S2013U 2880 palisander 2,5l - vrchná farba lesklá

Cena bez DPH:

24,83 €

Obj. kód: 105792

Cena s DPH:

29,79

Jedn. cena: 11.92 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

16 ks

Majsterobchod L&Š Košice

2 ks + 14 ks v sklade

Syntetika S2013U 1000 biela 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 1003 svetlošedá 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 1010 holubia šeď 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 1100 šedá 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 1110 svetlošedá 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 1999 čierna 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 2320 hnedá 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 2430 tmavohnedá 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 2880 palisander 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 4400 svetlomodrá 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 4550 návestná modrá 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 5300 strednozelená 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 5400 tmavozelená 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 5700 zelená vagónová 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 6003 slonová kosť 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 6050 krémová svetlá 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 6200 žltá 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 6600 žltá dubová 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 7016/1805 antracit 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 7550 oranžová 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 8140 rumelková červená 2,5l - vrchná farba leskláSyntetika S2013U 8190 červená tmavá - vrchná farba lesklá 2,5lSyntetika S2013U 8440 červenohnedá - vrchná farba lesklá 2,5lSyntetika S2013U 9110 hliníková - vrchná farba lesklá 2,5l

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Syntetika S2013U 2880 palisander 2,5l - vrchná farba lesklá je: 15.5 m2/L

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Syntetika S2013U 2880 palisander 2,5l - vrchná farba lesklá

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. 

Syntetika S2013U je vhodná aj na iné ako kovové podklady - môže sa ňou natierať drevo, betón, porézne materiály. Syntetická farba S2013U vytvára na povrchu materiálov súvislý ochranný film, ktorý je odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú priľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy.

Vlastnosti:

 • dokonalá ochranná bariéra voči poveternostným vplyvom
 • trvale pružný lesklý film
 • stabilita odtieňov
 • vynikajúca priľnavosť na základné i staré nátery a rôzne povrchy
 • pekný, hladký, zliaty povrch
 • veľmi ľahká roztierateľnosť
 • určená na vonkajšie i vnútorné použitie

 

Príprava podkladu na náter Syntetikou S2013U:

 • ak je predchádzajúci náter, tento musí byť suchý a čistý
 • minimálna teplota pri aplikácii + 5° C
 • teplota podkladu musí byť najmenej 3° C nad rosným bodom
 • relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí 30 – 70 %

 

Ako natrieť kov Syntetikou S2013U?

 1. odstráňte okovíny, korózne splodiny, prach, soli, mastnoty a iné nečistoty - drôtenou kefou, šmirgľom, odmastenie technickým benzínom alebo liehom
 2. 1 až 2 krát natrite kov základnou farbou (Syntetika S2000, S2003, Syntetika Extra základná farba, S 2035) - vyberte farbu kontrastnú s vrchným náterom
 3. ak má kov diery, väčšie nerovnosti - tie vytmelte
 4. menšie nerovnosti vyrovnajte brúsením brúsnym papierom
 5. 1 až 3 krát natrite kov Syntetikou S2013 vrchný email

 

Ako natrieť drevo Syntetikou S2013U?

 1. odstráňte živičné škvrny z dreva (napr. riedidlom C6000), drevo prebrúste a očistite
 2. napustite drevo impregnáciou proti škodcom a černaniu - dlhšie vydrží
 3. jemne prebrúste brúsnym papierom
 4. ako základný náter použite 1 náter Olema O 2025, alebo Syntetika S2000U základná farba
 5. po 24 hodinách jemne prebrúste brúsnym papierom (podľa potreby a požiadaviek)
 6. natrite finálnym vrchným náterom 1 až 2 krát Syntetika S2013U vrchný email


Orientačná výdatnosť: cca 14 -17 m2/l v jednej vrstve pri hrúbke suchého filmu 40 μm, odporúčame natierať 2 vrstvami. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na natieranie detského nábytku a hračiek.

Lesk: lesklá
Zasychanie: na dotyk 8 hodín, pretieranie ďalšou vrstvou 12 – 24 h
Riedidlo: S6006 (natieranie), S6001(striekanie)

Vlastnosti Syntetika S2013U 2880 palisander 2,5l - vrchná farba lesklá

FarbaS2013 2880
Náhľad farby
Výsledný odtieň je potrebné skontrolovať voči vzorkovníku!
Obrazovka môže odtieň skresliť od skutočnosti.
Čiarový kód (EAN)8581100341016
L&Š kód105792
Výdatnosť15.5 m2/L
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/60/001
ZnačkaCHEMOLAK
Hmotnosť3.69 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 3.69 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Syntetika S2013U 2880 palisander 2,5l - vrchná farba lesklá
Hmotnosť: 3.7 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 3 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Syntetika S2013U 2880 palisander 2,5l - vrchná farba lesklá:

  SK-KBU-Syntetika-vrchna-2020.pdf

  tl-syntetika-s-2013-u.pdf

  vop-syntetika-s-2013-u.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Syntetika S2013U 2880 palisander 2,5l - vrchná farba lesklá:

8581100341016
105792

Bezpečnostné informácie k výrobku Syntetika S2013U 2880 palisander 2,5l - vrchná farba lesklá:

GHS02 - horľavé látkyGHS05- korozívne a žieravé látkyGHS07 - dráždivé látkyGHS08 - látky nebezpečné pre zdravieGHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
H226Horľavá kvapalina a pary.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P243Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie