Hammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavozelený 0,7l

Cena bez DPH:

18,58 €

Obj. kód: 103744

Cena s DPH:

22,29

Jedn. cena: 31.84 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

13 ks

Majsterobchod L&Š Košice

5 ks + 8 ks v sklade

Hammerite Priamo na hrdzu, Kladivková medená 0,25lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivková striebrno sivá 0,25lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivková zelená 0,25lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový čierny 0,25lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový hnedý 0,25lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový šedý 0,25lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový svetlomodrý 0,25lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavomodrý 0,25lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavozelený 0,25lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový čierny 0,7lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový hnedý 0,7lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový medený 0,7lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový šedý 0,7 lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový strieborno šedý 0,7lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový svetlomodrý 0,7lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavomodrý 0,7lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavozelený 0,7lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový zelený 0,7lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový medený 2,5lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový šedý 2,5lHammerite Priamo na hrdzu, kladivkový strieborno šedý 2,5lHammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavozelený 2,5l

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Hammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavozelený 0,7l je: 9 m2/L

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Hammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavozelený 0,7l

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Hammerite priamo na hrdzu kladivková tmavá zelená je jednozložková antikorózna, dekoratívna farba schnúca na vzduchu. Je určená na železné kovy, oceľ, železo, liatinu. Farba je vhodná do interiéru aj exteriéru. Náter je vyvinutý priamo na zkorodovaný kov, zaisťuje jeho aktívnu ochranu proti korózii až na osem rokov. Náter je vodoodpudivý vďaka novej technológii Dualtech. Rýchlo schne a jednoducho sa aplikuje. Je umývateľný vodou, odolný proti ohybu a nárazu. Aplikuje sa štetcom alebo valčekom. Je vhodná na brány, ploty, garážové dvere, kovové dekorácie, lampy, nádoby, zábradlia či záhradný nábytok. Farba má vysokú tepelnú odolnosť (nepretržité zaťaženie teplotou 80 °C, pravidelné zaťaženie teplotou až do 150 °C), dlhodobé vystavenie teplotám nad 50 °C môžu spôsobiť zmeny farby – vyblednutie.
Výdatnosť: max. 8 - 10 m2/l

Vlastnosti Hammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavozelený 0,7l

Čiarový kód (EAN)5011867046662
L&Š kód103744
Výdatnosť9 m2/L
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/55/001
ZnačkaHAMMERITE
Hmotnosť0.78 kg
V kartóne: 6 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Video Hammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavozelený 0,7l

Hmotnosť: 0.78 kg
V kartóne: 6 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Hammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavozelený 0,7l
Hmotnosť: 0.8 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Hammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavozelený 0,7l:

  kbu_hm_dtr_15032016.pdf

  tl_sk_hm_dtr.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Hammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavozelený 0,7l:

5011867046662
103744

Bezpečnostné informácie k výrobku Hammerite Priamo na hrdzu, Kladivkový tmavozelený 0,7l:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P235Uchovávajte v chlade.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P262Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P301PO POŽITÍ:
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P312Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P331Nevyvolávajte zvracanie.
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie