Het Mikral 100 báza B 5kg

Cena bez DPH:

25,74 €

Obj. kód: 103332

Cena s DPH:

30,89

Jedn. cena: 6.18 €/kg

KS

E-shop FarbyKosice.sk

32 ks

Majsterobchod L&Š Košice

13 ks + 19 ks v sklade

Het Mikral 100 - Hladká fasádna akrylátová farba 1kgHet Mikral 100 báza A 1kgHet Mikral 100 báza B 1kgHet Mikral 100 báza C 1kgHet Mikral 100 báza A 12kgHet Mikral 100 báza B 12kgHet Mikral 100 báza C 12kgHet Mikral 100 báza A 20kgHet Mikral 100 báza B 20kgHet Mikral 100 báza C 20kgHet Mikral 100 báza A 5kgHet Mikral 100 báza B 5kgHet Mikral 100 báza C 5kg

Kalkulačka výdatnosti

Výdatnosť farby Het Mikral 100 báza B 5kg je: 7 m2/KG

Plocha (m2)


Počet vrstiev


Popis

Het Mikral 100 báza B 5kg

FASÁDNA ČISTO AKRYLÁTOVÁ HLADKÁ FARBA - vhodná na nátery fasád a zatepľovacích systémov.


Výhody:

výrazná krycia schopnosť a roztierateľnosť
zvýšená odolnosť voči kyslým dažďom a priemyselným exhalátom
paropriepustnosť
umývateľnosť
oteruvzdornosť
tónovateľnost na tónovacích strojoch

Odtieň:

biely, tónovani je možné urobiť na tónovacích strojoch v tónovacích systémoch HET, prípadne tónovacími farbami HETCOLOR (iba odtiene vhodné do exteriéru)

Výdatnosť:

cca 7 m2 / kg v jednej vrstve na cemento-polymernej stierkovej hmote
u iných podkladov sa môže výdatnosť líšiť (podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu a hrúbky nanesenej vrstvy)

Doba zasychání:

min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladovanie:

24 mesiacov od dátumov výroby v pôvodnom neotvorenom obale
pri teplote +3 až +30°C, nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením

Balenie:

Biela - 1 kg, 7 kg, 15+3 kg, 30 kg
Bázy - 1 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg

Vlastnosti Het Mikral 100 báza B 5kg

Čiarový kód (EAN)8594002534837
L&Š kód103332
Výdatnosť7 m2/KG
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/17/001
ZnačkaHET
Hmotnosť5 kg
Na palete: 90 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 5 kg
Na palete: 90 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Het Mikral 100 báza B 5kg
Hmotnosť: 5 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 1 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Het Mikral 100 báza B 5kg:

  KBU_MIKRAL_100.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Het Mikral 100 báza B 5kg:

8594002534837
103332

Bezpečnostné informácie k výrobku Het Mikral 100 báza B 5kg:

H272Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P270Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie