Riedidlo Chemolak Chemopur U6051 0,8l

Cena bez DPH:

5,49 €

Obj. kód: 102014

Cena s DPH:

6,59

Jedn. cena: 8.24 €/l

E-shop FarbyKosice.sk

ks

Majsterobchod L&Š Košice

0 ks

Ľutujeme, tovar je aktuálne vypredaný.Popis

Riedidlo Chemolak Chemopur U6051 0,8l

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Riedidlo U 6051 je určené na riedenie polyuretánovýchnáterových látok. Riedidlo sa pridáva do
dvojzložkových náterových látok až po natužení,za stáleho miešania, kým sa nedosiahne požadovanákonzistencia.


Balenie: 0,4 l, 0,8 l, 3,4 l, 4,5 l, 10 l, 160 kg

Vlastnosti Riedidlo Chemolak Chemopur U6051 0,8l

Čiarový kód (EAN)8581100300815
Čiarový kód (EAN)18581100300812
L&Š kód102014
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/54/001
ZnačkaCHEMOLAK
Hmotnosť0.85 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.85 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Riedidlo Chemolak Chemopur U6051 0,8l
Hmotnosť: 0.8 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Riedidlo Chemolak Chemopur U6051 0,8l:

  SK-KBU-U-6051-2019.pdf

  tl-chemopur-u-6051.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Riedidlo Chemolak Chemopur U6051 0,8l:

8581100300815
18581100300812
102014

Bezpečnostné informácie k výrobku Riedidlo Chemolak Chemopur U6051 0,8l:

GHS02 - horľavé látkyGHS07 - dráždivé látkyGHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
H226Horľavá kvapalina a pary.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P243Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301PO POŽITÍ:
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie