Čepeľ náhradná / hak

Cena bez DPH:

6,99 €

Obj. kód: 213967

Cena s DPH:

8,39

Jedn. cena: 0.84 €/ks

BAL

E-shop FarbyKosice.sk

3 bal

Majsterobchod L&Š Košice

3 bal

Čepeľ na škrabku 16052Extol Brit do hoblíku na sadrokartón, sada 5ks, štvorec, 9146Skalpely sada 13ks 1balNáhradné čepele B018 18mm 10ks/bal.Čepeľ náhradná / hakČepele náhradné-sada R-001/10ksExtol Brity do škrabky na sklo, 10ks, 38x19mm, 9141Extol Brity do univerzálneho noža olamovacie, 18x0,7mm, 14 segmentov, čierne, SK2, 10ks/bal.Extol Brity olamovacie 18x0,5mm, 7 segmentov, SK4, 10ks/bal.Extol Brity olamovacie 25x0,5mm,14 segmentov, SK4, 10ks/bal.Extol Premium Nôž náhradný 18mm 10ks 9125Festa Náhradná čepeľ B025 25mm 10ks/bal.Noz nahradný 18mm olamovací 10ksNôž náhradný koliesko ø45mm, 2ks/balExtol Brit do hoblíku na sadrokartón, sada 5ks, lichobežník, 9145Noz nahradný 9mm univerzalny 5ksNôž náhradný pre nôž FASTBACK 5ks/balNoz nahradny skrabka rovne 5ksNoz nahradny zahnuty na PVC 5ks
Popis

Čepeľ náhradná / hak

Vlastnosti Čepeľ náhradná / hak

Čiarový kód (EAN)8590804010562
L&Š kód213967
OddelenieNARADIE
PozíciaNAR/44/001
ZnačkaFESTA
Hmotnosť0.06 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.06 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Čepeľ náhradná / hak
Hmotnosť: 0.1 kg/BAL


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Čepeľ náhradná / hak:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Čepeľ náhradná / hak:

8590804010562
213967

Bezpečnostné informácie k výrobku Čepeľ náhradná / hak:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.