Knauf*omietka sadr.GOLDBAND 30kg

Cena bez DPH:

15,41 €

Obj. kód: 212986

Cena s DPH:

18,49

Jedn. cena: 0.62 €/kg

KS

E-shop FarbyKosice.sk

>50 ks

Majsterobchod L&Š Košice

50+ ks

Rigips Super 2,5kg - tmelKNAUF Fill & Finish Light ľahčený univerzálny tmel 20kgKnauf páska sklotex /vyst.band/ 50mm 25mKnauf Multi Finish plus 25kg sadrová stierkaKnauf*lepidlo Perlfix 25kg na sadrokart.Rigips RIFIX osadzovacia malta 25kgKnauf spar. TMEL SHEETROCK AP 28kgKnauf Rotband 30kg - sadrová omietkaKnauf*omietka sadr.GOLDBAND 30kgKnauf*omietka sadrova MP75 30kg DEKnauf Gelbband 5kgKnauf škárovacia hmota 5kg hrubý tmelKnauf spar. TMEL UNIFLOT 5kgKnauf Tmel Q2 Super 5kg pre tmelenie špár a celoplošné tmelenieKnauf spar. TMEL SHEETROCK AP 5,4kg
Popis

Knauf*omietka sadr.GOLDBAND 30kg

Vlastnosti Knauf*omietka sadr.GOLDBAND 30kg

Čiarový kód (EAN)8590408422303
Čiarový kód (EAN)4003982085078
L&Š kód212986
OddelenieSTAVBA
PozíciaSTA/16/001
ZnačkaKNAUF
Hmotnosť30 kg
Na palete: 40 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 30 kg
Na palete: 40 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Knauf*omietka sadr.GOLDBAND 30kg
Hmotnosť: 30 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Knauf*omietka sadr.GOLDBAND 30kg:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Knauf*omietka sadr.GOLDBAND 30kg:

8590408422303
4003982085078
212986

Bezpečnostné informácie k výrobku Knauf*omietka sadr.GOLDBAND 30kg:

H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.