Cyklon Čistič PU peny 500ml

Cena bez DPH:

4,33 €

Obj. kód: 212975

Cena s DPH:

5,19

Jedn. cena: 10.38 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

>50 ks

Majsterobchod L&Š Košice

50+ ks + 50+ ks v sklade

Popis

Cyklon Čistič PU peny 500ml

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Cyklon Čistič Pu peny 500ml je vyvinutý špeciálne na vnútorné čistenie aplikačných pištolí, na ešte nevytvrdnutú polyuretánovú penu.

 • kombinácia rôznych riedidiel, ktorých účinok je určený pre 1-komponentné polyuretánové peny
 • bezproblémovo rozpúšťa znečistenia čerstvou polyuretánovou penou
 • čistí vnútro telesa pištole od zbytkov priľnutej peny
 • optimálna manipulácia pomocou zosúladenej kombinácie adaptéra striekacej hlavy 
 • kompatibilné s väčšinou spracovateľských pištolí

Vlastnosti Cyklon Čistič PU peny 500ml

Čiarový kód (EAN)4021799136264
L&Š kód212975
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/22/001
ZnačkaCYKLON
Hmotnosť0.47 kg
V kartóne: 16 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.47 kg
V kartóne: 16 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Cyklon Čistič PU peny 500ml
Hmotnosť: 0.5 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Cyklon Čistič PU peny 500ml:

  CYKLON-Cistic-PU-peny-sprej-KBU-2015-SK.pdf

  Cyklon-cistic-PU-TL-2016-SK.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Cyklon Čistič PU peny 500ml:

4021799136264
212975

Bezpečnostné informácie k výrobku Cyklon Čistič PU peny 500ml:

H220Mimoriadne horľavý plyn.
H222Mimoriadne horľavý aerosól.
H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H280Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P313Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337Ak podráždenie očí pretrváva:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P410Chráňte pred slnečným žiarením.
P412Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.