Prah 90/15/2 buk

Cena bez DPH:

9,83 €

Obj. kód: 212852

Cena s DPH:

11,79

Jedn. cena: 11.79 €/ks

KS

E-shop FarbyKosice.sk

1 ks

Majsterobchod L&Š Košice

1 ks

ACOUSTIC THERMO PLUS 2 MM / 15m2 bal.Podlozka penova 2mm / 100m bal/Podlozka penova 3mm / 50m bal/Podlozka penova 5mm / 50m bal/Montážny set na plávajúce podlahyPodložka Vinclic 1.1mm/10m2Prah 60/12 bukPrah 60/15 bukPrah 60/6cm BukPrah 60/8/2 bukPrah 70/10 bukPrah 70/12 bukPrah 70/15 bukPrah 70/6 bukPrah 70/8/2 bukPrah 80/10cm BukPrah 80/12/2 bukPrah 80/6cm BukPrah 90/10/2 bukPrah 90/12/2 bukPrah 90/15/2 bukCLICK AND FIX 30ksRohovy hranolček 19x19x120 mm Biely 4ks/Bal.Podlozka Izoflex star 3V1 /25M/Podložka EXPERT RAPID 3 MM CEZAR (11m2)Podložka EXPERT RAPID 3 MM CEZAR (11,2m2)ACOUSTIC AQUASTOP GOLD MM FOLD 2 MM/ 15m2/balAquastop 15 m2 PE foliaRozeta radiátorová biela 2ks/balRozeta radiátorová buk 2ks/balRozeta radiátorová striebro 2ks/balKliny dilatačnéPodložka EXPERT RAPID 5 MM CEZAR (5,5m)Podložka Hobra Cezar basic wood 7mm
Popis

Prah 90/15/2 buk

Vlastnosti Prah 90/15/2 buk

L&Š kód212852
PozíciaBYV/19/001
Hmotnosť1.97 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 1.97 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Prah 90/15/2 buk
Hmotnosť: 2 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Prah 90/15/2 buk:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Prah 90/15/2 buk:

212852

Bezpečnostné informácie k výrobku Prah 90/15/2 buk:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.