Sada 6ks SDS vrtakov do muriva(5-12mm)

Cena bez DPH:

9,16 €

Obj. kód: 212738

Cena s DPH:

10,99

Jedn. cena: 10.99 €/ks

KS

E-shop FarbyKosice.sk

5 ks

Majsterobchod L&Š Košice

5 ks

Sada 6ks SDS vrtakov do muriva(5-12mm)Sekáč SDS+ lopatkový 40x250mm HERMANSekáč SDS+ žliabkový 22x250mm HERMANSekac SDS-max plochy 24x280 FISHERSekáč SDS-max plochý 24x400 FischerSekáč SDS-Max plochý 25x280mmSekáč SDS-Max plochý 25x400mmSekáč SDS-Max široký 115x350mmSekac SDS-max siroky 50x360 FISHERSekáč SDS-Max široký 50x400mmSekáč SDS-Max široký 80x300Sekac SDS-max siroky 80x300 FischerSekáč SDS-max špic 250Sekáč SDS-max špic 400 FischerSekáč SDS-Max špicatý 280mmSekáč SDS-Max špicatý 400mmSekáč SDS-Max špicatý 600mmSekac spicaty SDS plus 20x250mmVrtak vidiovy SDS MAX 18x800mmVrtak vidiovy SDS MAX 20x800mmVrtak vidiovy SDS MAX 22x800mmVrtak vidiovy SDS MAX 24x800mmVrtak vidiovy SDS MAX 28x800mmVrtak vidiovy SDS MAX 30x800mm
Popis

Sada 6ks SDS vrtakov do muriva(5-12mm)

Vlastnosti Sada 6ks SDS vrtakov do muriva(5-12mm)

Čiarový kód (EAN)8590804028635
Čiarový kód (EAN)8590804026143
L&Š kód212738
OddelenieNARADIE
PozíciaNAR/10/001
ZnačkaFESTA
Hmotnosť0.36 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.36 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Sada 6ks SDS vrtakov do muriva(5-12mm)
Hmotnosť: 0.4 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Sada 6ks SDS vrtakov do muriva(5-12mm):

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Sada 6ks SDS vrtakov do muriva(5-12mm):

8590804028635
8590804026143
212738

Bezpečnostné informácie k výrobku Sada 6ks SDS vrtakov do muriva(5-12mm):

H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.