Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 80 10ks/bal

Cena bez DPH:

0,41 €

Obj. kód: 211364

Cena s DPH:

0,49

Jedn. cena: 0.05 €/ks

Bal

E-shop FarbyKosice.sk

7 bal

Majsterobchod L&Š Košice

0 bal + 7 bal v sklade

Držiak na brusivo malý 165x85mmDržiak na brusivo veľký 210x105mmDržiak na brúsnu mriežku 225x80mm - bielyDržiak na brúsny papier pilníkový 270x24mm 4ks brúsny papier ABSDržiak na brúsny papier plast 212x105mmDržiak na brúsny papier plastový 160x85mmExtol Craft Rašpľa na polystyrén plastová 400x180mmExtol Škrabák drevený, 400x200mm, brúsne plátno P16Extol Škrabák na pórobetón drevený, 460x100mm, 10 pílových listovŠkrabák na YtongŠkrabka na skloSpokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 120 10ks/balSpokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 100 10ks/balSpokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 80 10ks/bal
Popis

Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 80 10ks/bal

Brúsna mriežka 80 s rozmermi 93x280mm.

Vlastnosti Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 80 10ks/bal

Čiarový kód (EAN)8593534874237
L&Š kód211364
OddelenieNARADIE
Pozícia0.000
ZnačkaSPOKAR
Hmotnosť0.02 kg
Na palete: 10 bal
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.02 kg
Na palete: 10 bal
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 80 10ks/bal
Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 80 10ks/bal:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 80 10ks/bal:

8593534874237
211364

Bezpečnostné informácie k výrobku Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 80 10ks/bal:

H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie