Het Soldecol Unicoat SM báza C 2,5l

Cena bez DPH:

34,33 €

Obj. kód: 171299

Cena s DPH:

41,19

Jedn. cena: 16.48 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

13 ks

Majsterobchod L&Š Košice

9 ks + 4 ks v sklade

Popis

Het Soldecol Unicoat SM báza C 2,5l


SAMOZÁKLADUJÚCA alkyd-uretánová polomatná farba na vonkajšie a vnútorné nátery železných a neželezných kovov (žiarové a metalicky zinkované povrchy, meď, hliník), príp. drevených povrchov. Je určená hlavne na nátery oceľových konštrukcií, brán, plotov, klampiarenských prvkov, stožiarov, strešných plechov, prepravných a skladových kontajnerov, poľnohospodárske, manipulačné a skladové techniky a pod.


Výhody:

vynikajúca pružnosť a mechanická odolnosť
vysoko nanášavá HB
nátery i neželezných kovov (napr. pozink, meď, hliník)
rýchle zasychanie

Odtieň:

biely (1000) a bázy pre tónovanie na tónovacích strojoch v tónovacích systémoch HET
biely odtieň (1000) je možné použiť na priamu aplikáciu

Riedidlo:

riedidlo S 6006 na aplikáciu náterom
riedidlo S 6001 na aplikáciu striekaním

Výdatnosť:

10 - 12 m2 z 1 litra farby v jednej vrstve (40 μm zaschnutého filmu, bez strát)

Doba schnutia:

max. 6 hodín pri 23 °C a 60% relatívnej vlhkosti vzduchu

Skladovanie:

24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale
pri teplote +5 až +25°C, nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením

Balenie:

0,75 l, 2,5 l, 5 l

Vlastnosti Het Soldecol Unicoat SM báza C 2,5l

Čiarový kód (EAN)8594158028082
L&Š kód171299
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/16/001
ZnačkaHET
Hmotnosť4 kg
V kartóne: 4 ks
Na palete: 144 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 4 kg
V kartóne: 4 ks
Na palete: 36 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Het Soldecol Unicoat SM báza C 2,5l
Hmotnosť: 4 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 1 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Het Soldecol Unicoat SM báza C 2,5l:

  KBU_SOLDECOL_UNICOAT_SM.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Het Soldecol Unicoat SM báza C 2,5l:

8594158028082
171299

Bezpečnostné informácie k výrobku Het Soldecol Unicoat SM báza C 2,5l:

H226Horľavá kvapalina a pary.
H301Toxický po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H350Môže spôsobiť rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H370Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie