Kefa zehlicka mala.

Cena bez DPH:

0,91 €

Obj. kód: 165470

Cena s DPH:

1,09

Jedn. cena: 1.09 €/ks

KS

E-shop FarbyKosice.sk

9 ks

Majsterobchod L&Š Košice

9 ks

Kartac lestiaci 3603/866Kefa blatova 3616/766Kefa mazačka drevenáKefa na šaty drevenáKefa žehlička maláKefa zehlicka mala.Kefa zehlicka velka.Kefka na riadRyzak ovalny dreveny.Spokar Kartáč podlahový na palicu 4224/861Spokar Kartáč podlahový na palicu Eko 4226/866Spokar Kartáč podlahový ručný 4212 SSpokar kartáč podlahový ručný 4222/861Spokar kartáč podlahový ručný 4223/861Spokar Kartáč prádlový 3603/726Spokar Kefa na Radiátor 4420/726Spokar Kefa Šatová 3219/813Spokar Kefa žehlička veľká
Popis

Kefa zehlicka mala.

Vlastnosti Kefa zehlicka mala.

Čiarový kód (EAN)8585025507458
L&Š kód165470
OddelenieDROGERIA
PozíciaDRO/36/001
Hmotnosť0.08 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.08 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Kefa zehlicka mala.
Hmotnosť: 0.1 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Kefa zehlicka mala.:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Kefa zehlicka mala.:

8585025507458
165470

Bezpečnostné informácie k výrobku Kefa zehlicka mala.:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.