Ceresit CE 40 Aquastatic 28 Cream 5kg - škárovacia hmota

Cena bez DPH:

17,49 €

Obj. kód: 151711

Cena s DPH:

20,99

Jedn. cena: 4.20 €/kg

KS

E-shop FarbyKosice.sk

2 ks

Majsterobchod L&Š Košice

2 ks

Ceresit CE 40 Aquastatic 01 Biela 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 03 Carrara 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 04 Silver 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 07 Šedá 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 10 Manhattan 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 102 Marble White 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 107 Steel 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 12 Cementgrey 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 13 Anthracite 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 15 Bazalt 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 16 Graphite 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 18 Coal 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 199 Luminous Light 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 22 Melba 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 28 Cream 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 39 Pergamon 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 40 Jasmine 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 41 Natura 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 43 Bahama 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 44 Toffi 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 46 Caramel 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 47 Siena 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 52 Cocoa 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 55 Terra 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 58 Chocolate 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 59 Hnedá/Brown 5kg - škárovacia hmotaCeresit CE 40 Aquastatic 60 Bali 5kg - škárovacia hmota
Popis

Ceresit CE 40 Aquastatic 28 Cream 5kg - škárovacia hmota

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Ceresit CE 40 cream je vodeodolná flexibilná škárovacia hmota s hydrofóbnym efektom na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, na škáry so šírkou do 8 mm. Zaručuje optimálnu ochranu proti výkvetom a zmene farby, a taktiež vysokú odolnosť proti vzniku trhlín a poškriabaniu, rýchlejšie vytvrdzovanie a umývanie pri škárovaní keramických ako aj gresových prvkov.

Trojitá ochrana Microprotect 3 má špeciálne účinné látky dlhodobo chrániace škárovaciu hmotu pred napadnutím hubami a plesňou a zaisťujúce estetický vzhľad plôch obložených keramickými obkladmi a dlažbou. Vďaka zvýšenej hydrofobizácii sa kvapky vody nevsakujú do štruktúry, ale udržujú sa na povrchu škáry, čo zvyšuje odolnosť škár proti vode. Vďaka tomu je možné použiť škárovaciu hmotu v miestach, ktoré sú dlhodobo vystavené pôsobeniu vody. Je vhodná aj na podlahové vykurovanie, do interiéru aj exteriéru.

Vlastnosti Ceresit CE 40 Aquastatic 28 Cream 5kg - škárovacia hmota

Čiarový kód (EAN)5900089140220
L&Š kód151711
PozíciaBYV/20/001
ZnačkaCERESIT
Hmotnosť5.2 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Video Ceresit CE 40 Aquastatic 28 Cream 5kg - škárovacia hmota

Hmotnosť: 5.2 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Ceresit CE 40 Aquastatic 28 Cream 5kg - škárovacia hmota
Hmotnosť: 5.2 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 3 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Ceresit CE 40 Aquastatic 28 Cream 5kg - škárovacia hmota:

  Ceresit CE40 AQUASTATIC Cream.PDF

  Technický_list_Ceresit_CE40_od_10_2018.pdf

  Ceresit_CS25_CE40_vzorkovnik.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Ceresit CE 40 Aquastatic 28 Cream 5kg - škárovacia hmota:

5900089140220
151711

Bezpečnostné informácie k výrobku Ceresit CE 40 Aquastatic 28 Cream 5kg - škárovacia hmota:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.