Skúšačka napätia, 100-250V(-) 3x140mm

Cena bez DPH:

0,55 €

Obj. kód: 124076

Cena s DPH:

0,66

Jedn. cena: 0.66 €/ks

E-shop FarbyKosice.sk

ks

Majsterobchod L&Š Košice

0 ks

Emos Skúšačka napätia EM-4Kliešte odblankovacie na káble 0.6-2.6Kliešte odizolovacie Extol Premium 190mmKliešte štikacie na lanká, káble a drôt krimpovacie 180mmSkúšačka napätia 3,5x190mmStrend Pro sada skrutkovačov 12 dielov + 1 skušačka napätia, VDE 561113

Ľutujeme, tovar je aktuálne vypredaný.Popis

Skúšačka napätia, 100-250V(-) 3x140mm

Skúšačka napätia, skrutkovač, 100-250V, skrutkovač (-)3x140mm

Vlastnosti Skúšačka napätia, skrutkovač, 100-250V, skrutkovač (-)3x140mm, EXTOL CRAFT:

 • 100-250V
 • skrutkovač (-)3x140mm

Spĺňa normu/certifikáciu: CE

Číslo modelu Extol: 5104

Vlastnosti Skúšačka napätia, 100-250V(-) 3x140mm

Čiarový kód (EAN)8595126904872
L&Š kód124076
OddelenieNARADIE
Pozícia0.000
ZnačkaEXTOL
Hmotnosť0.03 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.03 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Skúšačka napätia, 100-250V(-) 3x140mm
Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Skúšačka napätia, 100-250V(-) 3x140mm:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Skúšačka napätia, 100-250V(-) 3x140mm:

8595126904872
124076

Bezpečnostné informácie k výrobku Skúšačka napätia, 100-250V(-) 3x140mm:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.