Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 180 10ks/bal

Cena bez DPH:

0,41 €

Obj. kód: 123962

Cena s DPH:

0,49

Jedn. cena: 0.05 €/ks

Bal

E-shop FarbyKosice.sk

13 bal

Majsterobchod L&Š Košice

0 bal + 13 bal v sklade

Brúsny papier na suchý zips 10ks, 8 otvorov, 93x190mm, P80Brúsny papier na suchý zips 125mm P100 10ks 8803564Brúsny papier na suchý zips kruhový 150mm, P100, 10ksBrúsny papier na suchý zips kruhový 150mm, P120, 10ksBrúsny papier na suchý zips kruhový 150mm, P80, 10ksBrúsny papier na suchý zips pr.115mm, P120, 10ks 8803537Brúsny papier na zips pr. 125mm P80 10ks 8803563Extol Brúsny papier na suchý zips, priemer 125mm s otvormi, P60, 10ksExtol Premium Brúsny papier na suchý zips 125mm P120 10ks/bal. 8803564Extol Premium Brúsny papier na suchý zips kruhový 150mm, P40, 10ksExtol Premium Brúsny papier na suchý zips kruhový 150mm, P60, 10ksPapier brus.na such.zips 125mm/P100 10ksPapier brús.na suchý zips 125mm/P80-10ksPapier brúsny na suchý zips 125mm/P120-10ksPapier brúsny na suchý zips 125mm/P180-10ksPapier brúsny na suchý zips 8 dier 125mm/P40-10ksSpokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 180 10ks/bal
Popis

Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 180 10ks/bal

Brúsna mriežka 180 s rozmermi 93x280mm.

Vlastnosti Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 180 10ks/bal

Čiarový kód (EAN)8593534874268
L&Š kód123962
OddelenieNARADIE
Pozícia0.000
ZnačkaSPOKAR
Hmotnosť0.01 kg
Na palete: 10 bal
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.01 kg
Na palete: 10 bal
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 180 10ks/bal
Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 180 10ks/bal:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 180 10ks/bal:

8593534874268
123962

Bezpečnostné informácie k výrobku Spokar Brúsna mriežka 93x280 zrnitosť 180 10ks/bal:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie