Ceys Super epoxi - správkový epoxidový tmel na kov 47g

Cena bez DPH:

7,16 €

Obj. kód: 122531

Cena s DPH:

8,59

Jedn. cena: 165.21 €/kg

KS

E-shop FarbyKosice.sk

14 ks

Majsterobchod L&Š Košice

11 ks + 3 ks v sklade

Popis

Ceys Super epoxi - správkový epoxidový tmel na kov 47g

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Dvojzložkový epoxidový tmel s kovovými časticami je vhodný pre spojovanie, tesnenie, výplne a obnovu celej rady materiálov a predmetov. Je jednoducho tvarovateľný a vytvára super odolné plochy.

Vlastnosti Ceys Super epoxi - správkový epoxidový tmel na kov 47g

Čiarový kód (EAN)8411519360226
Čiarový kód (EAN)8411519360110
L&Š kód122531
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/92/001
ZnačkaCEYS
Hmotnosť0.06 kg
V kartóne: 8 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.06 kg
V kartóne: 8 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Ceys Super epoxi - správkový epoxidový tmel na kov 47g
Hmotnosť: 0.1 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Ceys Super epoxi - správkový epoxidový tmel na kov 47g:

  48505026 KBU_Superepoxi_kov_CLP1.pdf

  48505026_Ceys_FT_SUPER_EPOXI_kov_47_g.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Ceys Super epoxi - správkový epoxidový tmel na kov 47g:

8411519360226
8411519360110
122531

Bezpečnostné informácie k výrobku Ceys Super epoxi - správkový epoxidový tmel na kov 47g:

H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301PO POŽITÍ:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P312Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P313Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P332Ak sa prejaví podráždenie pokožky:
P337Ak podráždenie očí pretrváva:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.