Spojka na hadicu mosadzná 1/2 EP

Cena bez DPH:

2,66 €

Obj. kód: 120881

Cena s DPH:

3,19

Jedn. cena: 3.19 €/ks

KS

E-shop FarbyKosice.sk

3 ks

Majsterobchod L&Š Košice

3 ks

AQUACRAFT® 550025 Spojka, SoftTouch 1/2", 13 mm, STOPAQUACRAFT® 550045 spojka, SoftTouch 5/8"-3/4, 16-19 mm, STOPRychlospojka mosadz adapter 3/4`` ventilRychlospojka na had.mosadz 3/4 stop ventRychlospojka na had.mosadz.3/4Rýchlospojka na hadice plastová jednocestnáRychlospojka na hadicu mosadzna, 1/2`Rychlospojka na hadicu mosadzna, 1/2`,STOP ventilRychlospojka na hadicu mosadzna, 3/4`Rýchlospojka na hadicu plastová 1.2 stop ventilRýchlospojka na hadicu plastová 1/2Rýchlospojka na hadicu plastova 1/2Rýchlospojka na hadicu plastová 3/4Rýchlospojka na hadicu plastová 3/4` stop ventilRychlospojka na záhr.vent.mosa.adapt.1``Rychlospojka na záhr.vent.mosadz.adaptérSpojka AQUACRAFT® 550015 SoftTouch 1/2", 13 mmSpojka AQUACRAFT® 550035, SoftTouch 5/8"-3/4, 16-19mmSpojka AQUACRAFT® 550095, SoftTouch 5/8"-3/4", 15-19 mmSpojka AQUACRAFT® 550096, MAX-Flow, 1", hadicováSpojka AQUACRAFT® 550930, MAX-Flow, 3/4"Spojka AQUACRAFT® 550950, MAX-Flow, 1"x3/4"Spojka AQUACRAFT® 550960, MAX-Flow, 3/4"x1"Spojka hadicová AQUACRAFT® 550085 SoftTouch 1/2", 13 mmSpojka ideal line 57-010 1-3/4", redukciaSpojka mosadzná medzi 3/4`` a rychlospojSpojka na hadice plastová 3/4` na 1/2`Spojka na hadicu mosadzná 1/2 EPSpojka na hadicu obojstranna EPSpojka na hadicu plastova 3/4`Spojka TSB01 1/2" Ms, Repair
Popis

Spojka na hadicu mosadzná 1/2 EP

Rýchlospojka na hadicu 

 • značka: EXTOL PREMIUM
 • technické parametre: 1/2"
 • materiál: mosadz
 • odolný voči korózii.

Vlastnosti Spojka na hadicu mosadzná 1/2 EP

Čiarový kód (EAN)8595126946216
L&Š kód120881
OddelenieZAHRADA
PozíciaZAH/17/001
ZnačkaEXTOL PREMIUM
Hmotnosť0.1 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.1 kg
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Spojka na hadicu mosadzná 1/2 EP
Hmotnosť: 0.1 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Spojka na hadicu mosadzná 1/2 EP:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Spojka na hadicu mosadzná 1/2 EP:

8595126946216
120881

Bezpečnostné informácie k výrobku Spojka na hadicu mosadzná 1/2 EP:

H301Toxický po požití.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie