Ceys Montack Professional 300ml

Cena bez DPH:

6,74 €

Obj. kód: 119417

Cena s DPH:

8,09

Jedn. cena: 26.97 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

35 ks

Majsterobchod L&Š Košice

20 ks + 15 ks v sklade

Popis

Ceys Montack Professional 300ml

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Lepidlo Ceys MONTACK PROFESSIONAL, 300 ml

Montážne lepidlo na báze neoprénu s vysokou finálnou odolnosťou je ideálne na lepenie všetkých typov materiálov na rôzne podklady. Umožňuje úpravy v prvých minútach po aplikácii. Lepidlo je určené pre trvalé spoje a možno ho využiť aj na lepenie veľkých plôch. Vyznačuje sa vynikajúcou priľnavosťou. Má vysoké vyplňovacie schopnosti a odoláva vlhkosti i vysokej záťaži. Rozpätie teplotnej odolnosti je od -20 °C až do 80 °C.

Vlastnosti Lepidlo Ceys MONTACK PROFESSIONAL, 300 ml:

 • Typ látky lepidlá
 • Spôsob aplikácie pištoľová
 • Objem (ml) 300

Číslo modelu Strend Pro: 020258

Vlastnosti Ceys Montack Professional 300ml

Čiarový kód (EAN)8411519110166
L&Š kód119417
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/92/001
ZnačkaCEYS
Hmotnosť0.42 kg
V kartóne: 15 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.42 kg
V kartóne: 15 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Ceys Montack Professional 300ml
Hmotnosť: 0.4 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Ceys Montack Professional 300ml:

  42507211_KBU_ceys_montack_profesional_300ml_clp2.pdf

  48507213_Ceys_FT_MONTACK_PROFESSIONAL.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Ceys Montack Professional 300ml:

8411519110166
119417

Bezpečnostné informácie k výrobku Ceys Montack Professional 300ml:

H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H341Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H350Môže spôsobiť rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P262Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P301PO POŽITÍ:
P312Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….