Ceys Fixceys 20ml

Cena bez DPH:

2,41 €

Obj. kód: 115294

Cena s DPH:

2,89

Jedn. cena: 144.48 €/l

KS

E-shop FarbyKosice.sk

11 ks

Majsterobchod L&Š Košice

11 ks

Popis

Ceys Fixceys 20ml

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Lepidlo Ceys Fixceys, univerzálne, 20 ml

Lepidlo Fixceys je vhodné pre lepenie všetkých typov materiálov na rôzne podklady, vrátane materiálov jemných ako sú zrkadlá a penový polystyrén. Odoláva vlhkosti, nízkym a aj vysokým teplotám. Nenahraditeľné pre práce domácich majstrov. Vhodné pre nasledujúce materiály: zrkadlá, kov, plast, sklo, kameň, drevo, dlaždičky, mramor, sadra, penový polystyrén.

Používajte výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informáciu o výrobku.

Druhy nebezpečnosti: 

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.


Vlastnosti Lepidlo Ceys Fixceys, univerzálne, 20 ml:

 • Typ látky lepidlá
 • Objem (ml) 20
 • Spôsob aplikácie tubová

Číslo modelu Strend Pro: 020321

Vlastnosti Ceys Fixceys 20ml

Čiarový kód (EAN)8411519110074
Čiarový kód (EAN)18411519999706
L&Š kód115294
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/92/001
ZnačkaCEYS
Hmotnosť0.02 kg
V kartóne: 24 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.02 kg
V kartóne: 24 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Ceys Fixceys 20ml
Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Ceys Fixceys 20ml:

  48507204 KBU CEYS FIXCEYS 20 ml CLP2.pdf

  48507204_Ceys_FT_Fixceys_20_ml.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Ceys Fixceys 20ml:

8411519110074
18411519999706
115294

Bezpečnostné informácie k výrobku Ceys Fixceys 20ml:

H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315Dráždi kožu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P301PO POŽITÍ:
P312Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.