Ceys Oprava defektu - lepidlo na opravu duší 5ml

Cena bez DPH:

3,41 €

Obj. kód: 115290

Cena s DPH:

4,09

Jedn. cena: 817.92 €/kg

KS

E-shop FarbyKosice.sk

36 ks

Majsterobchod L&Š Košice

15 ks + 21 ks v sklade

Popis

Ceys Oprava defektu - lepidlo na opravu duší 5ml

Ďalšie údaje nájdete
v technickej dokumentáciu k výrobku:

Technický list (PDF)

Lepidlo Ceys OPRAVA DEFEKTU, lepidlo na opravu duší, 5 ml

Špeciálna opravná kolekcia pre rýchlu opravu duší pneumatík bicyklov, motocyklov a mopedov s extrémnou rýchlosťou, jednoduchosťou a bezpečnosťou. Kolekcia obsahuje lepidlo a 4 záplaty potrebné k oprave defektu. Všetko napravíte behom pár minút.

Používajte výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informáciu o výrobku.

Druhy nebezpečnosti: 

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 


Vlastnosti Lepidlo Ceys OPRAVA DEFEKTU, lepidlo na opravu duší, 5 ml:

 • Typ látky lepidlá
 • Spôsob aplikácie hadičková
 • Objem (ml) 5

Číslo modelu Strend Pro: 020335

Vlastnosti Ceys Oprava defektu - lepidlo na opravu duší 5ml

Čiarový kód (EAN)8411519470017
Čiarový kód (EAN)18411519003083
L&Š kód115290
OddelenieFARBY
PozíciaFAR/92/001
ZnačkaCEYS
Hmotnosť0.05 kg
V kartóne: 24 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.05 kg
V kartóne: 24 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Ceys Oprava defektu - lepidlo na opravu duší 5ml
Hmotnosť: 0.1 kg/KS


Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie ( 2 )

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Ceys Oprava defektu - lepidlo na opravu duší 5ml:

  48505003 KBU CEYS OPRAVA DEFEKTU CLP2.pdf

  48505003_Ceys_FT_OPRAVA_DEFEKTU_Lepidlo_na_opravu_dusi_5_ml.pdf

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Ceys Oprava defektu - lepidlo na opravu duší 5ml:

8411519470017
18411519003083
115290

Bezpečnostné informácie k výrobku Ceys Oprava defektu - lepidlo na opravu duší 5ml:

H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.