Spokar Brúsna hubka 4-stranná (100x70x27mm) zrnitosť 100

Cena bez DPH:

1,08 €

Obj. kód: 104978

Cena s DPH:

1,29

Jedn. cena: 1.29 €/ks

KS

E-shop FarbyKosice.sk

>50 ks

Majsterobchod L&Š Košice

50+ ks + 44 ks v sklade

Brusny papier vodny 1500 GLOBUSExtol Brúsny pás, korund, 457x75mm, P60Extol Brúsny pás, korund, 457x75mm, P80Spokar brúsna hubka 2-stranná (123x100x12mm) zrnitosť 100Spokar brúsna hubka 2-stranná (123x100x12mm) zrnitosť 60Spokar Brúsna hubka 4-stranná (100x70x27mm) zrnitosť 100Spokar Brúsna hubka 4-stranná (100x70x27mm) zrnitosť 180Spokar Brúsna hubka 4-stranná (100x70x27mm) zrnitosť 220Spokar Brúsna hubka 4-stranná (100x70x27mm) zrnitosť 60Spokar Brúsna hubka 4-stranná (100x70x27mm) zrnitosť 80Spokar Brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 100Spokar brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 120Spokar brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 150Spokar brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 180Spokar brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 220Spokar brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 240Spokar brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 280Spokar brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 30Spokar brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 320Spokar brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 36Spokar brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 40Spokar brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 400Spokar brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 50Spokar brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 60Spokar Brúsne plátno, typ 637 (230x280mm) zrnitosť 80Spokar brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 100Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 1000Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 120Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 1200Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 150Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 180Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 2000Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 220Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 240Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 280Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 320Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 400Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 60Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 600Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 80Spokar Brúsny papier vodovzdorný - zrnitosť 800Spokar Brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 100Spokar Brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 120Spokar Brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 150Spokar Brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 180Spokar Brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 30Spokar Brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 36Spokar Brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 40Spokar Brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 50Spokar Brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 60Spokar brúsny papier, typ 145 (230x280mm) zrnitosť 80
Popis

Spokar Brúsna hubka 4-stranná (100x70x27mm) zrnitosť 100

Brúsna špongia 4-stranná so zrnitosťou 100 a rozmermi 100 x 70 x 27 mm.

Zrnitosť brúsneho papiera:

Čím vyššie je číslo zrnitosti brúsneho papiera, tým jemnejší je konečný výsledok. Nižšie čísla zrnitosti brúsneho papiera označujú hrubší papier určený na rýchlejšie odstraňovanie materiálu. Napríklad zrnitosť brúsneho papiera 180 je vhodná na jemné dobrusovanie, zatiaľ čo zrnitosť brúsneho papiera 60 poskytuje väčší zbrus materiálu. 

Tabuľka zrnitosť brúsnych papierov FEPA:

 • Veľmi jemné: 220, 240, 280, 320, 400
 • Jemné: 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180
 • Stredné: 30, 36, 40, 46, 54, 60
 • Hrubé: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24

Vlastnosti Spokar Brúsna hubka 4-stranná (100x70x27mm) zrnitosť 100

Čiarový kód (EAN)8593534870956
Čiarový kód (EAN)8593534873957
L&Š kód104978
OddelenieNARADIE
PozíciaFAR/51/001
ZnačkaSPOKAR
Hmotnosť0.01 kg
V kartóne: 36 ks
Na palete: 180 ks
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Hmotnosť: 0.01 kg
V kartóne: 36 ks
Na palete: 5 ks
Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Spokar Brúsna hubka 4-stranná (100x70x27mm) zrnitosť 100
Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Spokar Brúsna hubka 4-stranná (100x70x27mm) zrnitosť 100:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Spokar Brúsna hubka 4-stranná (100x70x27mm) zrnitosť 100:

8593534870956
8593534873957
104978

Bezpečnostné informácie k výrobku Spokar Brúsna hubka 4-stranná (100x70x27mm) zrnitosť 100:

H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Kategórie