Schod F ZLATO A60

Cena bez DPH:

18,33 €

Obj. kód: 213872

Cena s DPH:

21,99

Jedn. cena: 8.14 €/ks

E-shop FarbyKosice.sk

ks

Majsterobchod L&Š Košice

0 ks

Lišta A13 40mmx270cm šampaňLista prech. A65 Zlato 2.7mLista prech.sam.Zlata A03 s.32mm/270cmLišta prechodová A03 270cm Dub MoccaLišta prechodová A03 BUK 2,7mLišta prechodová A03 Dub 2,7mLišta prechodová A03 Orech Chile 2,7mLišta prechodová A64 ORECH CHILE 2,7mLišta prechodová A65 Dub mocca 2,7mLišta prechodová A65 Orech chile 2,7mLišta prechodová AL 24,5mm 2,7m striebro-matnáLišta prechodová Dub Mocca 270cm/4cmLišta schodová A31 Šampaň 2,7mLišta schodová A41 Šampaň 2,7mProfil prechodový A03 Šampaň samolepiaciProfil prechodový A03 Striebro samolepiaciProfil prechodový A13 Buk samolepiaciProfil prechodový A13 Dub samolepiaciProfil prechodový A64 StriebroProfil vyrovnávací A65 BukProfil vyrovnávací A65 DubProfil vyrovnávací A65 ŠampaňSchod F CHANPAGNE A60Schod F STRIEBRO A60Profil prechodový A13 Striebro samolepiaciProfil vyrovnávací A65 Striebro

Ľutujeme, tovar je aktuálne vypredaný.Popis

Schod F ZLATO A60

Vlastnosti Schod F ZLATO A60

Čiarový kód (EAN)5907791815859
L&Š kód213872
PozíciaBYV/02/001
ZnačkaEFFECTOR
Hmotnosť0 kg
Číslo colného sadzobníka
Sadzba DPH20 %

Doprava a platba

Doprava:

Artikel: Schod F ZLATO A60
Balíková doprava Cena s DPH
0 - 2 kg3,90 €
2 - 5 kg4,50 €
5 - 10 kg5,10 €
10 - 20 kg5,70 €
20 - 40 kg8,90 €
40 - 49 kg13,90 €
Dobierka+ 1,00 €
Polpaletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 50 kg max. 0,3m320,70€25,84€
do 100 kg max. 0,5m323,20€26,82€
do 200 kg max. 0,7m326,59€29,76€
Dobierka+ 1,80 €
Paletová doprava s dobierkou Západ + Stred SR Východ SR
do 300 kg max. 1,6m333,42€37,32€
do 600 kg max. 1,8m342,46€44,94€
do 1200 kg max. 2m356,33€59,21€
Dobierka+ 1,80 €
 • tovar je zasielaný z centrálneho skladu v Nitre kuriérom SPS, GEIS a Paletexpressom
 • tovar objednaný do 12:00 v pracovný deň prepravovaný kuriérom je expedovaný ešte v deň objednávky, inak v nasledujúci pracovný deň
 • pri osobnom odbere je objednávka spracovaná a vybavená na stredisku (Obchodné centrum L&Š Nitra, Novozámocká 3/B)
 • viditeľné množstvo dostupného tovaru na sklade je aktualizované priebežne, každých 10 minút počas dňa

Platba:

 • za tovar platíte až po prevzatí kuriérom
 • nepoškodený a nerozbalený tovar sa dá vrátiť do 14 kalendárnych dní od objednávky

Garancia spokojnosti:

 • sme na trhu od roku 1992
 • sme jeden z najväčších internetových obchodov s farbami, náradím, stavebninami a drogériou
 • prevádzkujeme 2 veľké Obchodné centrá v Nitre a v Košiciach, na ktorých je tovar vystavený
 • zaručujeme rýchle dodanie tovaru
 • ponúkame tovar, ktorý máme fyzicky skladom - všetok tovar je dostupný pri osobnom odbere
 • zaručujeme najlepší servis
Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Schod F ZLATO A60:

Označenie tovaru

EAN kód a interný kód výrobku Schod F ZLATO A60:

5907791815859
213872

Bezpečnostné informácie k výrobku Schod F ZLATO A60:

H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (uveďte konkrétny účinok, ak je známy) (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H372Spôsobuje poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo).
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P501Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.